Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

LBR-bericht

Rotterdam, 12 juni 2002

Publicatie Maar niet in mijn achtertuin verschenen

De vestiging van een moskee of
asielzoekerscentrum (AZC) leidt vaak tot heftige protestuitingen in de buurt of gemeente. Deze protestuitingen zijn soms het gevolg van vooroordelen, discriminatie en generalisaties. Er kunnen echter ook andere oorzaken een rol spelen zoals bijvoorbeeld veranderingen in een wijk of gemeente, de strijd om schaarse ruimte of het ontbreken van draagvlak. Het is in de praktijk gebleken dat het van groot belang is om
proteststemmen serieus te nemen en via een open communicatie tot een oplossing te komen.

De brochure Maar niet in mijn achtertuin beschrijft welke motieven een rol kunnen spelen bij het protesteren tegen de vestiging van een moskee of AZC. Voorts wordt ingegaan op de verschillen tussen de bezwaren tegen de komst van een moskee en die tegen de komst van een AZC. In het hoofdstuk "naar een effectieve aanpak" belicht de brochure uitgangspunten die de meeste kans bieden op een succesvolle vestiging van de voorziening. De brochure is geschreven voor een brede doelgroep en is voorzien van een
literatuurlijst.

De brochure Maar niet in mijn achtertuin is voor 2,50 te koop bij het LBR. Voor bestellingen: bel 010 - 201 02 01 of stuur een bericht per email, info@lbr.nl, of fax 010 - 201 02 22, en vermeld dat het gaat om Maar niet in mijn achtertuin.

Voor meer informatie of vragen naar aanleiding van de brochure kunt u contact opnemen met LBR- medewerker G Grubben (010-201 02 01).


---

Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie LBR, Hoofd Afdeling Communicatie
Jeroen Visser

Website LBR: www.lbr.nl

Voor informatie, advies, documentatie en bestellngen: LBR Gebouw de Weenahof
Schaatsbaan 51, 3013 AR Rotterdam
tel: 010 - 20 10 201
fax: 010 - 20 10 222

emailserver: www.lbr.nl/formulier.html

Deel: ' Brochure over motieven tegen vestiging moskee of AZC '
Lees ook