Persbericht Amsterdam Exchanges


13 Jan 1999 Brochure Amsterdam Exchanges over omgaan met koersgevoelige informatie

Als centrale beursorganisatie streeft Amsterdam Exchanges naar een eerlijke en transparante kapitaalmarkt. Beleggers verschaffen via de beurs vaak risicodragend vermogen aan beursgenoteerde ondernemingen (primaire markt). Ook verhandelen beleggers op de beurs in aandelen van deze ondernemingen (secundaire markt). De prijsvorming op deze markten is een kwestie van vraag en aanbod op basis van gelijkheid van informatie. Daarom heeft Amsterdam Exchanges een brochure ontwikkeld voor beursgenoteerde ondernemingen over het omgaan met koersgevoelige informatie.

Koersgevoelige informatie is alle informatie die de prijs van een aandeel kan beïnvloeden. De kwartaal-,halfjaar- en jaarberichten zijn daar het meest bekende voorbeeld van, maar ook informatie over de financiering of de resultaten van een onderneming, het verliezen of verwerven van belangrijke contacten, licenties, e.d. of veranderingen in zeggenschap, organisatie of kapitaal. De directie van een beursgenoteerd onderneming beoordeelt de koersgevoeligheid van de informatie. Amsterdam Exchanges toetst of de onderneming de reglementen heeft nageleefd.

Ook de publicatie van koersgevoelige informatie is aan regels gebonden. De informatie moet door de onderneming met een persbericht naar buiten worden gebracht. Alvorens het bericht naar de pers wordt gestuurd, zal de onderneming een bericht onder embargo sturen naar de afdeling Toezicht Beurshandel (TBH) van Amsterdam Exchanges. Zodoende kan de onderneming het exacte moment van publicatie afstemmen met de Commissaris van Notering. Het persbericht behoort vervolgens gelijktijdig aan de relevante financiële media verstuurd te worden.

De brochure over koersgevoelige informatie is bedoeld om beursgenoteerde ondernemingen een leidraad te bieden bij het openbaar maken van koersgevoelige informatie.

© Amsterdam Exchanges / Pers & Public Affairs

Deel: ' Brochure over omgaan met koersgevoelige informatie '
Lees ook