Ministerie van VWS


Brochure over wijzigingen Ziekenfondswet verschenen

Per 1 januari 1998 verandert het een en ander in de ziektekostenverzekering voor 65-plussers, in de vergoeding van thuiszorg en voor mensen die langdurig fysiotherapie nodig hebben. Op 14 januari is de gratis brochure 'Zeker van zorg 1998' van de Ziekenfondsraad verspreid via de bibliotheken. In de brochure, die op deze site ook aangeboden wordt om te downloaden, leest u alles over de veranderingen

*****Zie het originele bericht*****

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Deel: ' Brochure over wijzigingen Ziekenfondswet verschenen '
Lees ook