RVU

Brochure

Als aanvulling op de Per Saldo documentaires is een brochure verschenen onder de titel "De Nieuwe Economie."

De Nieuwe Economie

Gaat Nederland op economisch gebied een nieuwe Gouden Eeuw tegemoet, zoals sommige economen beweren? En wat betekent dat voor u als individuele burger? In de brochure over de nieuwe economie worden de opinies van twee spraakmakende Nederlandse economen tegenover elkaar geplaatst. Prof. Luc Soete is een pleitbezorger van de nieuwe ideeën die over onze economie opgang doen. Prof. Arjen van Witteloostuijn is sceptischer en meent dat veel bij het oude zal blijven. Beiden geven antwoord op tien essentiële vragen over de nieuwe economie. Prikkelende en verhelderende antwoorden, die veel stof tot nadenken geven.

Vorm zelf uw oordeel en maak fl. 10, - over op postbankrekening 66888 van de RVU educatieve omroep te Hilversum, onder vermelding van 'De Nieuwe Economie'.

Na ontvangst van uw betaling krijgt u de brochure zo snel mogelijk en zonder verdere kosten toegestuurd.

Twee citaten uit de brochure:

In velerlei opzichten heeft de nieuwe economie reeds zijn intrede gedaan in ons dagelijks leven. De beurs geeft wat dit betreft een dramatische waardeverschuiving te zien. Een waardeverschuiving die zich de laatste jaren voordoet ten gunste van bedrijven die ICT-producten verkopen of van bedrijven die niets materieels produceren, maar slechts waarde genereren uit nieuwe informatie- en communicatieverhandeling. - Luc Soete

Het is nog te vroeg om met zekerheid de komst van de nieuwe inflatie- en recessieloze macro-economie aan te kondigen. Na een ineenstorting van de schromelijk overgewaardeerde beurskoersen op Wall Street (en op andere mondiale beursen) - de grote stijgers zijn verlies op verlies stapelende internetbedrijven zoals Amazon.com - is de kans groot dat de zeepbeleconomie knapt. Het ontstaan van een wereldwijde recessie is vervolgens waarschijnlijk. - Arjen van Witteloostuijn

Deel: ' Brochure RVU De Nieuwe Economie '
Lees ook