RVU /// Themamaand SURINAME

December 1999

Brochure "Louis Doedel"

Een RVU-brochure over Louis Doedel, de vergeten Surinaamse arbeidersvoorman uit de jaren dertig. Ten behoeve van de documentaire over Louis Doedel heeft Ellen Brautigam samen met regisseur Frank Zichem diepgaand research gedaan naar zijn leven en zijn werk.

De brochure is een bewerking van het research-verslag en geeft in kort bestek een beeld van de betekenis van Louis Doedel. Uitspraken van ooggetuigen werpen een nieuw licht op de tragische levensloop van Doedel, die vergeten door de samenleving 43 jaar in een psychiatrische inrichting zat opgesloten.

De brochure is te bestellen bij de RVU door ƒ 10,00 over te maken op postbankrekening 66888 ten name van de RVU in Hilversum, onder vermelding van 'Louis Doedel'.

Deel: ' Brochure RVU over Surinaamse arbeidersvoorman Doedel '
Lees ook