Universiteit van Amsterdam


Studeren met perspectief Het nieuwe onderwijs bij de Faculteit der Geesteswetenschappen

Onlangs verscheen de brochure Studeren met perspectief. In deze brochure wordt een beeld geschetst van het onderwijs binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen en van de vernieuwingen die thans daarin worden doorgevoerd.

In heldere taal wordt de nieuwe structuur van het onderwijsprogramma toegelicht en aan de hand van een aantal concrete voorbeelden is geprobeerd een aantal mogelijke studiepakketten te belichten. Daarnaast is er ruim aandacht voor thema's als loopbaanoriëntatie en internationalisering.

U kunt exemplaren aanvragen bij Maarten Verlaat (tel: 3804, e-mail: m.verlaat@hum.uva.nl).

webmaster@uva.nl
Bron: Bureau Voorlichting & Redactie - Joris van den Heuvel

Zoekwoorden:

Deel: ' Brochure Studeren met perspectief '
Lees ook