Persbericht FNV


Brochure over verzekeringen

Mensen met gezondheidsklachten lopen soms tegen problemen aan bij het afsluiten van een particuliere verzekering.

Dit gebeurt des te vaker, nu mensen als gevolg van de privatisering van de sociale zekerheid eerder met particuliere verzekeraars te maken krijgen. Welke regels daarbij gelden staat in de brochure 'Bent u verzekerd van een verzekering?' van het Breed Platform Verzekerden en Werk. De brochure is gratis en kan worden aangevraagd bij (020) 589 18 19.
22 maart 1999

Deel: ' Brochure verzekeringen voor mensen met gezondheidsklachten '
Lees ook