Provincie Zeeland

Overhandiging brochure "Zeeland op weg naar duurzaam ondernemen"

Gedeputeerde mr.drs. A.J.G. Poppelaars heeft gisteravond bij de opening van de Ondernemersbeurs Contacta in de Zeelandhallen te Goes het eerste exemplaar van de provinciale brochure Zeeland op weg naar duurzaam ondernemen overhandigd aan de heer P. Feijtel, voorzitter van MKB Zeeland

Het stimuleren van duurzaam ondernemen is één van de speerpunten van het provinciaal milieubeleid. Voor volgend jaar is er een budget van 300.000 gulden beschikbaar voor vernieuwende projecten. Op dit moment lopen er al diverse projecten in de metaalbranche, de recreatiesector en op diverse bedrijventerreinen.
Veel ondernemers zien milieu steeds meer als een middel om concurrentievoordeel mee op te bouwen, dan uitsluitend als kostenpost, zo blijkt uit de voorbeelden in de brochure.

In deze brochure laten zowel grote als kleinere bedrijven, die in wisselend tempo op weg zijn naar duurzaamheid, zien wat zij zoal gedaan hebben en wat het heeft opgeleverd. Met deze ervaringen kunnen andere ondernemers hun voordeel doen.

De brochure is verkrijgbaar op de Contacta bij de stand van de Provincie Zeeland (nr.173) of bij het Informatiecentrum van de provincie, tel. 0118-631400.

10 oktober 2001, B. Paauwe, tel. 0118-631039, nr. 58/2001

Deel: ' Brochure 'Zeeland op weg naar duurzaam ondernemen' '
Lees ook