senter

01 sep 1999.

26 november 1999: brokerage event sensortechnologie

het doel van dit evenement is bedrijven en kennisinstellingen te stimuleren tot nieuwe (inter)nationale samenwerkingen op het gebied van sensortechnologie. het evenement richt zich op mkb, grotere bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen die te maken hebben met sensortechnologie. niet alleen ontwikkelaars en producenten van sensoren worden uitgenodigd deel te nemen, maar ook componentenbouwers, apparatenbouwers, eindgebruikers (bijvoorbeeld uit de chemie, vgi of verpakkingswereld), machinebouwers en mensen uit de procesindustrie.

de deelnemers kunnen tijdens de workshops kennis en ervaring uitwisselen en gezamenlijk brainstormen over mogelijke nieuwe toepassingen van sensoren in bijvoorbeeld de machinebouw of voor het realiseren van substantiële industriële energiebesparing. tijdens de brokerage ontmoeten partijen elkaar bilateraal om te onderzoeken of er ook concrete samenwerkingsmogelijkheden zijn.

subsidiemogelijkheden

senter is tijdens het evenement aanwezig om de subsidiemogelijkheden voor nieuwe projectideeën aan te geven. zo is er binnen de subsidieregeling bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten (bts) de komende vier jaar een bedrag van circa hfl 100 miljoen aan nieuwe subsidie beschikbaar voor technologische (samenwerkings)projecten. komend jaar zal extra aandacht worden besteed aan het verkrijgen van projecten die bijdragen aan een substantiële industriële energiebesparing.

irc nederland

irc nederland verzorgt de internationale deelname. het nederlandse innovation relay centre (irc) maakt deel uit van een netwerk van 53 irc´s in de europese unie, noorwegen, ijsland en israël. het netwerk is gekoppeld aan tien ´fellow member´ irc´s in centraal- en oost-europa. irc nederland faciliteert en ondersteunt technologieoverdracht op europese schaal ter bevordering van innovatie in de nederlandse industrie. hiervoor werkt irc nederland nauw samen met branche-organisaties en heeft het special interest groups opgezet. het brokerage event wordt mede in het kader van de special interest group metalectro, materials and manufacturing georganiseerd.

inschrijven voor het brokerage event sensortechnologie is mogelijk tot en met 24 september 1999. voor informatie kunt u terecht bij senter/irc nederland,

drs. a.p. roos, telefoon (070) 361 02 80. het volledige programma en een inschrijfformulier vindt u op: https://www.irc-nl.org/best99.

Deel: ' Brokerage Event Sensortechnologie '
Lees ook