Programmabureau CIC


Interview Eric Broekhuizen

Eric Broekhuizen, directeur Kraan Bouwcomputing: 'Brokerage voor bedrijven die hun nek durven uit te steken'.

Brokerage event
IT vermindert communicatiefouten
Hokjescultuur doorbreken

Brokerage event
'Ik hoop andere bedrijven te vinden die hun nek durven uit te steken'. Eric Broekhuizen, algemeen directeur van Kraan Bouwcomputing, heeft hoge verwachtingen van het brokerage event voor de bouw dat op 18 juni te Apeldoorn wordt gehouden. Op die brokerage kunnen bedrijven en organisaties kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van nieuwe ict-ontwikkelingen. De kaders van die nieuwe ontwikkelingen worden geschetst in het Next Generation Scenario voor ICT in de Bouw. In dat scenario wordt gesproken over virtuele projectomgevingen, centrale databases en een open informatie-uitwisseling tussen de verschillende bouwpartijen.

IT vermindert communicatiefouten
Broekhuizen onderschrijft dit scenario in grote lijnen, maar waarschuwt dat er voor de toepassing van al die nieuwe mogelijkheden wel een cultuuromslag nodig is. In de Nederlandse bouwwereld werkt iedere partij traditioneel voor zichzelf. Er heerst een muurtjes-cultuur en daardoor stijgt de kans op suboptimalisatie en communicatiefouten. Dat zal je moeten doorbreken. Verder is de bouwwereld, zo weet Broekhuizen als ondernemer in bouwsoftware uit ervaring, geneigd om instrumenteel te denken. In de bouw komt het vaak voor dat een nieuw softwarepakket wordt gekocht zonder eerst de interne organisatie op orde te hebben. Maar een toepassing als e-commerce heeft gevolgen voor het hele bedrijf, en die gevolgen zullen eerst in kaart moeten worden gebracht. Anders wordt de software na een tijdje teleurgesteld terzijde gelegd omdat het niet aansluit op de interne bedrijfsprocessen.

Hokjescultuur doorbreken
Broekhuizen hoopt op de brokerage partijen te treffen om doorbraakprojecten mee te starten. De tijd is rijp om de huidige hokjescultuur en de ieder voor zich-mentaliteit in de bouw te doorbreken. Want de nieuwe ict-toepassingen bieden de mogelijkheden om duurzaam samen te werken, beter te communiceren en informatie te delen. Daar moet je niet bang voor zijn. Openheid maakt je kwetsbaar, maar als er minder communicatiefouten gemaakt worden, leidt dat tot betere winstmarges - en dat is uiteindelijk in het belang van alle partijen.

Deel: ' Brokerage event voor de bouw van start '
Lees ook