Gemeente Hilversum


Bromfietsers na 15 december niet meer op fietspaden
12 oktober 1999

Er doen zich regelmatig ongevallen voor op fietspaden tussen bromfietsen en fietsen. Er zijn ook veel ongelukken op kruispunten als automobilisten afslaan en de achteropkomende brommers op het fietspad te laat zien.

Daarom heeft de minister van Verkeer en Waterstaat laten weten dat bromfietsen binnen de bebouwde kom na 15 december 1999 niet meer op fietspaden mogen rijden.

Burgemeester en wethouders hebben bepaald hoe deze maatregel in Hilversum moet worden uitgevoerd. Om verwarring voor de weggebruikers te voorkomen, wil het college het aantal uitzonderingen zoveel mogelijk beperken. Op een paar straten met éénrichtingsverkeer en tegenstroomse fietsstroken mogen bromfietsers nog wèl van die stroken gebruikmaken. Bovendien kunnen zij nog terecht op enkele fietspaden en/of -stroken om te voorkomen dat de bromfietsers anders gebruik moeten maken van enkele dubbelbaansgedeelten zoals op de Diependaalselaan (ten oosten van de Utrechtseweg) en het Oostereind (ten zuiden van de Soestdijkerstraatweg).

Van het college mogen bromfietsers na 15 december nog rijden op de tegenstroomse fietsstroken op (gedeelten van) de Langestraat, de Neuweg, de Koningsstraat en het Noordse Bosje. De brommers kunen ook terecht op fietspaden en/of -stroken langs de Utrechtseweg (ten zuiden van de Diependaalselaan) en de Soestdijkerstraatweg (ten oosten van het Oostereind).

Het standpunt van het college wordt op 25 oktober besproken in de raadscommissie Verkeer en Buurt.
De uitzonderingsgevallen zullen met borden worden aangegeven. Bij de grens van de bebouwde kom wordt aangegeven waar en hoe bromfietsen moeten rijden. Een maatregel die volgend jaar aan bod komt, is: voorrang voor fietsers van rechts.

Deel: ' Bromfietsers van het fietspad '
Lees ook