Gemeente Deventer

BROMFIETSVRIJE BRINK

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten bromfietsers op de Brink vanaf augustus te weren. Bromfietsers op de Brink rijden namelijk vaak met een hoge snelheid, waardoor er onveilige situaties ontstaan. Ook veroorzaken ze veel geluidsoverlast, met name voor de terrassen op de Brink.

De bromfietsers worden geweerd met verbodsborden. De verkeersborden worden rond de Brink op de aanliggende straten geplaatst. Het verbod geldt niet voor invalidenvoertuigen. Op deze manier kunt u weer genieten van een verkeersveilige en gezellige Brink zonder geluidsoverlast van hard rijdende bromfietsers langs de terrassen.

Campagne

Het invoeren van de maatregel zal gepaard gaan met een campagne zodat u op de hoogte wordt gehouden van de precieze veranderingen. De campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met de politie en bewoners van Wijkaanpak en Buurt Aan Zet van de binnenstad.

Procedure

Het plan om bromfietsers te weren zal eerst in een concept verkeersbesluit worden gepubliceerd in de Deventer Post op 3 juli. U kunt gedurende twee weken een zienswijze bij de gemeente indienen. Vervolgens komt het verkeersbesluit zes weken ter inzage te liggen.

In uitzonderlijke gevallen kan een ontheffing worden verleend. Dit is dan een op maat gesneden ontheffing, zodat er zo min mogelijk overlast plaats vindt van deze bromfietsers.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J. Everaars van de sector Ruimte, Milieu en Wonen, telefoon 693508 of met I. Voltman van de sector Stads- en Dorpsbeheer, telefoon 693676.

Deel: ' Bromfietsvrije brink in Deventer '
Lees ook