Ingezonden persbericht


Brugfiguren tussen Oost en West: Japan en het Westen Mens-zijn vanaf het standpunt van sunyatta; het denken over God, mens en wereld bij de zendenkers van de KYOTO School
15 september 2001, in Utrecht, Prof. Dr. H.M. Vroom

Uitgangspunt van de boeddhistische denkers is dat de mens de eigen 'leegheid' moet realiseren om alle dingen goed en open te kunnen ervaren en natuurlijk te kunnen handelen. De denkers van de Kyoto School (o.a. Nishida) mediteren niet alleen maar hebben door hun geschriften, hun wijze van ervaren toegankelijk gemaakt. Opmerkelijk genoeg heeft Nishida over God gesproken; we zullen nagaan wat hij over God zegt. Daarnaast komen de visie op de mens en de ethiek
"aan de orde."

Henk Vroom is hoogleraar Godsdienstwijsbegeerte, apologetiek en encyclopedie der godgeleerdheid aan de Faculteiten Wijsbegeerte en Theologie van de Vrije Universiteit. Henk Vroom is tevens co-editor van het tijdschrift Studies in interreligious Dialogue (Kok Kampen), dat tweemaal per jaar verschijnt met bijdragen over denken in andere religieuze tradities.

Aanbevolen literatuur:

Masao Abe, Zen en het westerse denken (Kok / Pelckmans 1997)
Christa Anbeek, Jan van Bragt en Etienne Cornlis, Voorbij goed en kwaad? Christendom en boeddhisme Kampen: Kok Agora 1991).
Kawamura-Hanaoka Eiko, 'Zen (Buddhism) and Western Nihilism', Studies in Interreligious Dialogue 6 (1996), 174-180

Publicaties van Henk Vroom:

Religies en de waarheid (Kampen,1988),

Geen andere goden; christelijk geloof in gesprek met boeddhisme, hindoesme en islam (Kampen,1993);

Religie als ziel van cultuur (Zoetermeer, 1996).
Algemene gegevens:

1. CURSUSPROGRAMMA "ORINTATIE IN VERSCHEIDENHEID" van de Stichting filosofie Oost - West

2. Filosofie Oost-West is een landelijke organisatie: FOW wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. FOW levensbeschouwelijk neutraal.

3. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
4. Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.
5. Tijd van 10.00 - 16.30 uur; toegang f 75,- per dag aan de zalen te voldoen (in 2002 35).

6. Data voor 2001 zijn 15 september, 6 oktober, 10 november, 15 december; en voor 2002: 19 januari, 9 februari, 16 maart, 20 april, 25 mei, 14 september, 5 oktober, 9 november en 14 december.
7. Folder en inschrijven bij: Filosofie Oost - West, Planetenbaan 2, 3951 EJ Maarn, of e-mail info@filosofie-oostwest.nl

8. Website www.filosofie-oostwest.nlDeel: ' Brugfiguren tussen Oost en West Japan en het Westen '
Lees ook