Ingezonden persbericht


Brugse boomhutbouwers krijgen demonstratieverbod Eurotop

2-9-01: Binnenkort vindt een informele Europese top plaats in Brugge. Actievoerders van het 'Lappersfront' die recentelijk een boomhuttenkamp hebben gevestigd in een bedreigd natuurgebied aldaar, hebben een demonstratieverbod gekregen op straffe van het ontruimen van het kamp. De politie heeft een lijst met bewoners geëist om dit te controleren. Enige namen schijnen doorgegeven te zijn. Het zogeheten'Lappersfort', een groene oase in de stad, moet mogelijk wijken voor een snelweg en industrie.

http://www.groenfront.nl/nl


--

Vrienden van GroenFront! | EarthFirst! Netherlands Support Group

NO COMPROMISE IN DEFENSE OF MOTHER EARTH!
++ http://www.groenfront.nl ++
++ mailto:vrienden@groenfront.nl (PGPkey on site) ++

PO BOX 85069 3508 AB Utrecht Netherlands
Giro 4370351 tnv Steungroep NVDA te Utrecht ovv GroenFront! Voicemail/fax: +31 84 8666018

Deel: ' Brugse boomhutbouwers krijgen demonstratieverbod Eurotop '
Lees ook