Brunel en Unique zien af van fusie

Amsterdam, 29 Oktober 1999: Brunel International N.V. ('Brunel') en Unique International N.V. ('Unique') delen mee dat in goed overleg is besloten af te zien van de voorgenomen fusie.

Na de bekendmaking op 9 september jl. van het voornemen te fuseren is uit gezamenlijk onderzoek gebleken dat minder synergievoordelen kunnen worden behaald dan aanvankelijk werd aangenomen. Daarnaast konden partijen onvoldoende overeenstemming bereiken over de te voeren strategie van de beoogde combinatie.

Tegen deze achtergrond hebben Brunel en Unique besloten het fusie-overleg te beëindigen.

Directie van Brunel International N.V. Raad van Bestuur Unique International N.V.

Drs S. Parsser Brunel International N.V. tel. 020 453 10 84 R. Icke RA Unique International N.V. tel. 036 538 24 20

Deel: ' Brunel en Unique zien af van fusie '
Lees ook