GEZAMENLIJK PERSBERICHT

Brunel en Unique zien af van fusie

Brunel International N.V. ('Brunel') en Unique International N.V. ('Unique') delen mee dat in goed overleg is besloten af te zien van de voorgenomen fusie.

Na de bekendmaking op 9 september jl. van het voornemen te fuseren is uit gezamenlijk onderzoek gebleken dat minder synergievoordelen kunnen worden behaald dan aanvankelijk werd aangenomen. Daarnaast konden partijen onvoldoende overeenstemming bereiken over de te voeren strategie van de beoogde combinatie.

Tegen deze achtergrond hebben Brunel en Unique besloten het fusie overleg te beëindigen.

Amsterdam, 29 oktober 1999
Directie Brunel International N.V.
Raad van Bestuur Unique International N.V.

Drs. S. Parsser Brunel International N.V. tel: 020 * 4531 084 R. Icke RA Unique International N.V. tel: 036 * 5382 420

Zoekwoorden:

Deel: ' Brunel en Unique zien af van fusie '
Lees ook