EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport

Europees transportbeleid benadeelt Nederlandse im- en exporteurs

BRUSSEL WIL EUROPESE KILOMETERHEFFING

De Europese Commissie komt met voorstellen voor een kilometerheffing voor het vrachtverkeer. Dit kondigt de EC vandaag aan in haar memorandum over het gemeenschappelijk transportbeleid. EVO vreest dat het wegvervoer hiermee uit de markt wordt geprijsd zonder dat er voldoende alternatieven beschikbaar zijn. Dit leidt tot kostenverhogingen voor het Nederlands bedrijfsleven en dat is schadelijk voor Nederlandse importeurs en exporteurs.

De Europese Commissie wil de groei van het wegvervoer verminderen. Brussel wil dit bereiken door kustvaart, binnenvaart en spoorvervoer te stimuleren en door een Europese kilometerheffing in te voeren. In de heffing zijn de kosten voor milieubelasting en congestie verwerkt. Uit de de heffing op het gebruik van de weg wordt de aanleg van nieuwe spoorverbindingen gefinancierd.

EVO juicht het toe dat de Europese Commissie initiatieven neemt om het marktaandeel van het spoorvervoer en intermodaal transport te verbeteren, maar wil niet dat het wegvervoer de rekening betaalt. 'Het is een misvatting om te denken dat het spoorvervoer toeneemt door het wegvervoer duurder te maken. Dit heeft nooit gewerkt en zal ook in de toekomst niet werken. Alleen door liberalisering en verhoging van het serviceniveau kan spoorvervoer een alternatief zijn voor het wegvervoer', aldus EVO algemeen directeur Dick van den Broek Humphreij.

EVO mist in de plannen aandacht voor de behoefte van handel en industrie. Het bedrijfsleven blijft het wegvervoer hard nodig hebben om de groeiende goederenstromen te verwerken en aan de vraag van klanten te voldoen. Dit kan het best worden bereikt door verbetering van de infrastructuur, snellere afbraak van spoorwegmonopolies, meer nadruk op logistieke samenwerking en standaardisatie van transporteenheden.

PB 32.2001
19 juli 2001

Deel: ' Brussel wil Europese kilometerheffing '
Lees ook