Business Software Alliance

PERSBERICHTEN

BSA richt zich met acties op Internet

BSA onderneemt juridische acties tegen handel in illegale software op het Internet en juicht aanname van richtlijn voor E-commerce door het Europese Parlement toe

Amsterdam, 18 augustus 1999 - De Business Software Alliance (BSA) richt zich steeds meer op de aanpak van illegale software, die via het Internet wordt aangeboden. In Nederland worden regelmatig juridische acties ondernomen tegen Internetsites waar illegale software wordt aangeboden of gepromoot.

Acties

In één maand tijd is een recordaantal acties ondernomen in Nederland met oog op de bestrijding van illegale software via het Internet. In de maand juli stuurde BSA 160 brieven uit aan personen die op hun website, op advertentiepagina's of per e-mail illegale software aanboden. In deze brieven werden de aanbieders gesommeerd hun inbreukmakende activiteiten te staken en gestaakt te houden. Tevens werden de Internet Service Providers (ISP's) van een en ander in kennis gesteld en gesommeerd de betreffende websites en e-mail adressen af te sluiten en de aanbiedingen van de advertentiepagina's te verwijderen. In de eerste helft van dit jaar heeft BSA in Nederland ruim 1600 acties ondernomen met het oog op de bestrijding van illegale software via het Internet. BSA verricht al geruime tijd actief onderzoek naar de verspreiding van illegale software via het Internet. Daarnaast komen maandelijks tientallen tips binnen aangaande illegale praktijken op het Internet.

Richtlijn e-commerce

Een belangrijke ontwikkeling op Internetgebied is de recente aanname van de ontwerp richtlijn voor e-commerce door het Europese Parlement. Hiermee is een goede basis gelegd voor de ontwikkeling van grondregels voor de handel via Internet. Ook de aansprakelijkheid van service providers aangaande de informatie die via 'hun' sites wordt verspreid , wordt in de ontwerp richtlijn gedefinieerd.

Aansprakelijkheid service providers

De thans door het Europese Parlement aangenomen ontwerp richtlijn beoogt de aansprakelijkheid van tussenpersonen (service providers) te harmoniseren. De ontwerp richtlijn komt er in grote lijnen op neer dat providers niet verplicht zijn actief te onderzoeken in hoeverre op 'hun' sites illegale activiteiten worden ontplooid, maar wel passende maatregelen dienen te nemen indien en zodra zij van die activiteiten op de hoogte zijn. "De ontwerprichtlijn lost het probleem van caching op en geeft een antwoord op vragen over aansprakelijkheid door on-line verbindingen en Web-hosting", aldus Andrew Robinson, vertegenwoordiger van de BSA. " Hierdoor worden de normen voor service providers helderder en kan de richtlijn voor bescherming van het auteursrecht ('Copyright Directive') voor content providers verder ontwikkeld worden, zoals aanbevolen door het Parlement." De BSA zal samen met het Europese Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad blijven werken aan verdere verfijning van de richtlijn voor e-commerce. Zo staat de BSA een verbetering voor van de zogenaamde 'country of origin' regels, die bepalen welk recht van toepassing is op transacties via het Internet.

Sinds 1988 vertegenwoordigt de Business Software Alliance (BSA) wereldwijd de toonaangevende softwareproducten naar zowel overheden als bedrijfsleven en consumenten. De BSA licht softwaregebruikers voor op het gebied van auteursrechten, zij streeft naar een publieke opinie die innovatie aanmoedigt en verkoopkansen bevordert en strijdt tegen illegale software. Wereldwijde leden van de BSA zijn Adobe Systems, Apple Computer, Attachmate, Autodesk, Bentley Systems, Compaq Computer, Corel Corporation, IBM, Intel, Intuit, Lotus Development, Microsoft, Network Associates, Novell, Sybase, Symantec en Visio Corp. Lokale leden in de Benelux zijn Davilex Software, AfAS Software, Pavell en Solid Data.

Voor verdere inlichtingen kijk ook naar de BSA websites:

www.bsa.org en www.bsa.nl, neem contact op met de BSA helpdesk op 0800-8998566 of stuur een email naar contact@bsa.nl.

© 1999 Business Software Alliance

Deel: ' BSA richt zich met acties op Internet '
Lees ook