Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

BSE-geval in Etten-Leur

28 februari 2003 -
Bij een 6 jaar oude koe op een bedrijf in Etten-Leur (Noord-Brabant) is Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE) geconstateerd. Deze besmetting is het zevenenvijftigste geval in Nederland sinds 1997 en het vijfde geval in 2003.

De koe is geboren op 5 juni 1996, is op 18 februari door de veehouder ter destructie aangeboden. Op 22 februari bleek de snelle BSE-test een positief resultaat op te leveren. Daarop is een onderzoek ter bevestiging van de uitslag van de snelle test ingezet. Op 27 februari bleek ook dit tot een positief resultaat te leiden.

Bij geen van de 61 andere runderen op het bedrijf zijn verschijnselen van BSE aangetroffen. De koe is geboren en getogen op het bedrijf te Etten-Leur Zoals gebruikelijk wordt een onderzoek ingesteld naar het veevoer, met name naar het voer gegeten in de eerste levensmaanden door de zieke koe. Alleen de risico-dieren zijn geruimd. Ook alle dieren met een verhoogd BSE-risico afkomstig van dit bedrijf die inmiddels op andere bedrijven verblijven, worden getraceerd en geruimd.

Per 1 maart 2003 trekt minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij een BSE-geval geen geld meer uit voor het doden en vernietigen van gezonde runderen. Uitsluitend de risico-dieren, dus dieren die in dezelfde tijd als het besmette rund op hetzelfde bedrijf zijn geboren of hetzelfde voer hebben gegeten, zullen worden overgenomen, afgevoerd en vernietigd. Dit geldt ook voor nakomelingen van het besmette vrouwelijke rund die de laatste twee jaar zijn geboren. Dit heeft de minister na overleg met het landbouwbedrijfsleven besloten. Hiermee komt een einde aan het doden en vernietigen van hele veestapels.

Deel: ' BSE-geval in Etten-Leur '
Lees ook