Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MINLNV: BSE- geval in gemeente Ubbergen

nr. 52

BSE-GEVAL IN GEMEENTE UBBERGEN

Op 13 mei is bij een achtjarige koe op een bedrijf in gemeente Ubbergen (Gelderland) Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE) geconstateerd. Deze besmetting is het zesendertigste geval in Nederland sinds 1997 en het achtste geval in 2002. De koe, Marie 49 geboren op 9 mei 1994, is op 29 april geslacht op een noodslachtplaats. Op 3 mei bleek de snelle BSE-test een positief resultaat op te leveren. Daarop is een onderzoek ter bevestiging van de uitslag van de snelle test ingezet. Op 13 mei bleek ook dit tot een positief resultaat te leiden.

Bij geen van de 101 andere runderen op het bedrijf zijn verschijnselen van BSE aangetroffen. Zoals gebruikelijk wordt een onderzoek ingesteld naar het veevoer, met name naar het voer gegeten in de eerste levensmaanden door de zieke koe.
De runderen op het bedrijf worden geruimd. Ook alle dieren met een verhoogd BSE-risico afkomstig van dit bedrijf die inmiddels op andere bedrijven verblijven, worden getraceerd en geruimd.

14 mei 02 16:20

Deel: ' BSE-geval in gemeente Ubbergen '
Lees ook