Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

BSE-geval in Laren (Gld)

31 mei 2002 -
Op 30 mei is bij een bijna zesjarige koe op een bedrijf in Laren (Gelderland) Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE) geconstateerd. Deze besmetting is het achtendertigste geval in Nederland sinds 1997 en het tiende geval in 2002. De koe, Petra 54 geboren op 23 juli 1996, is op 24 mei aangeboden voor de slacht. Op 25 mei bleek de snelle BSE-test een positief resultaat op te leveren. Daarop is een onderzoek ter bevestiging van de uitslag van de snelle test ingezet. Op 30 mei bleek ook dit tot een positief resultaat te leiden.

Bij geen van de 140 andere runderen op het bedrijf zijn verschijnselen van BSE aangetroffen. Zoals gebruikelijk wordt een onderzoek ingesteld naar het veevoer, met name naar het voer gegeten in de eerste levensmaanden door de zieke koe. De runderen op het bedrijf worden geruimd. Ook alle dieren met een verhoogd BSE-risico afkomstig van dit bedrijf die inmiddels op andere bedrijven verblijven, worden getraceerd en geruimd.

Van de fokkoeien die niet tot de risicogroepen behoren worden eicellen verzameld om via IVF nakomelingen te verkrijgen. Het is de eerste keer dat deze procedure op verzoek van de eigenaar wordt toegepast.

Deel: ' BSE-geval in laren (gld) '
Lees ook