Persbericht van het ministerie van LNV, 7 januari 1999

BSE-geval in Maartensdijk

Vandaag is bij een bijna vijfjarige koe op een bedrijf in de gemeente Maartensdijk (provincie Utrecht) BSE geconstateerd. Dit is het vijfde geval van BSE in Nederland. Het eerste dateert van 21 maart 1997 (Wilp), het tweede van 7 april 1997 (Kollum), het derde van 26 augustus 1998 (Vriescheloo) en het vierde van 22 oktober 1998 (Heeten).
De koe, geboren op 6 februari 1994, is op 30 december 1998 op grond van verdenking van BSE voor onderzoek afgevoerd naar ID-DLO in Lelystad en aldaar gedood en onderzocht.

Het bedrijf in Maartensdijk is naar aanleiding van de verdenking ingesloten. Het onderzoek naar de herkomst van het rund is begonnen, evenals naar eventuele besmetting van de overige dieren op het bedrijf en naar de bron van de besmetting. Het bedrijf (80 runderen, 14 ooien,
1 ram en een kat) zal morgen, na taxatie van de dieren, worden ontruimd.
De directe nakomelingen van het BSE-rund, de moeder en de nakomelingen van de moeder worden getraceerd. Voor zover deze zich op andere bedrijven bevinden, zullen de runderen voor onderzoek worden afgevoerd. Daarnaast wordt ook de jaarklasse van het besmette rund, dat wil zeggen de runderen die op het bedrijf in Maartensdijk in hetzelfde jaar zijn geboren, getraceerd en voor onderzoek afgevoerd.

Tenslotte wordt ook onderzoek naar het veevoer gedaan, omdat veevoer als een mogelijke besmettingsbron wordt gezien. Het gebruik van herkauwersmeel in veevoer is in Nederland overigens sinds 1989 verboden.

De Europese Commissie is op de hoogte gebracht.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending: https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' BSE-geval in Maartensdijk '
Lees ook