Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
www.minlnv.nl

BSE geval in Wehl

11 oktober 2001 - Vandaag is bij een vijfjarige koe, Ranna 5, op een bedrijf in de gemeente Wehl (Gld) Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE) geconstateerd. Deze besmetting is het drieënentwintigste geval in Nederland sinds 1997 en het vijftiende geval in 2001. De koe, geboren op 2 september 1996, is op 4 oktober aangeboden voor de slacht. De daarop gedane snelle BSE-test bleek positief. De melkveehouderij, waarvan de koe afkomstig was, is op 6 oktober verdacht verklaard en klinisch geïnspecteerd. Bij geen van de andere 105 runderen op het bedrijf zijn symptomen van BSE aangetroffen. Vandaag werd de uitslag van de snelle test door nader onderzoek bevestigd. Zoals gebruikelijk wordt een onderzoek ingesteld naar het veevoer, met name naar het voer gegeten in de eerste levensmaanden door de zieke koe. Daarnaast worden alle dieren met een verhoogd BSE-risico afkomstig van dit bedrijf die inmiddels op andere bedrijven verblijven, getraceerd en geruimd. Sinds 1 juli 2001 bestaat op grond van een EU-verordening (999/2001/EG) de mogelijkheid om in geval van BSE niet het hele bedrijf waarvan het BSE dier afkomstig was te ruimen, maar het ruimen te beperken tot dieren met een verhoogd risico op BSE. Tot deze groep dieren behoren de nakomelingen van het BSE-rund die jonger zijn dan 2 jaar, het voedercohort en het geboortecohort van het BSE-rund. De veehouder heeft de mogelijkheid om te beslissen om wél de overige runderen op zijn bedrijf te laten ruimen, als hij van mening is dat gedeeltelijke ruiming tot een onaanvaardbare beperking van zijn bedrijfsvoering zou leiden. De veehouder zal dan op de gebruikelijke manier schadeloos worden gesteld. Voor deze mogelijkheid heeft de veehouder in Wehl gekozen.

Deel: ' BSE geval in Wehl '
Lees ook