FAVV-Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (België)


Persbericht van : 20 / 03 / 2003

BSE : STAND VAN ZAKEN - 5de geval in 2003

Een nieuw BSE geval werd aangetoond in het slachthuis bij een witte koe. Dit rund werd geboren op 19/11/1998 en verbleef tot 14/11/2002 in een gemengd veebedrijf gelegen te FROIDCHAPELLE in de PROVINCIE HENEGOUWEN ; dit bedrijf heeft een veestapel van 242 runderen.

Na het schatten van de waarde, werden deze dieren naar het destructiebedrijf gebracht waar ze gedood werden en nadien verbrand. Hiervan zullen de runderen ouder dan vierentwintig maanden eveneens de opsporingstests voor BSE ondergaan.

Het dier heeft alleen de 4 laatste maanden van zijn leven in een tweede bedrijf gelegen te GELUWE in de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN verbleven. Er bestaat geen epidemiologisch verband tussen dit dier en de veestapel van dit tweede bedrijf ; deze dieren zullen dus niet gedood worden.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voert op systematische wijze snelle tests uit voor de opsporing van boviene spongiforme encefalopathie (BSE) :


- in de slachthuizen, alle voor menselijke consumptie geslachte runderen ouder dan dertig maanden en alle noodslachtingen van runderen ouder dan vierentwintig maanden ;


- in de destructiebedrijven, alle kadavers van runderen ouder dan vierentwintig maanden.

Naast deze bewaking met snelle tests, verzekert een epidemiologische bewaking de opsporing van BSE bij levende dieren op de boerderijen, op de veemarkten en bij aankomst in de slachthuizen. Elk rund dat zenuwstoornissen vertoont waaruit de ziekte zou kunnen blijken of waarvan de oorzaak onbekend is, wordt beschouwd als verdacht van BSE en wordt aan de diagnosetests onderworpen.

Sinds 1997, werden in ons land 108 gevallen van BSE ontdekt.

Een stand van zaken van het aantal dieren dat in België onderworpen werd aan de snelle tests in het kader van onderscheiden bewakingsprogrammas, en die als verdacht of positief voor BSE bevonden werden, kan geraadpleegd worden op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) : (www.favv.be) onder de rubriek « persberichten ».

Deel: ' BSE stand van zaken - 5de geval in 2003 '
Lees ook