Ingezonden persbericht


BSE, VARKENSPEST EN MKZ OP MIDDELBARE SCHOLEN;
NIEUW LESPAKKET MET VIDEO BETREKT LEERLINGEN BIJ KEUZES IN DE VEEHOUDERIJ

Amsterdam, 10 september 2001; Dierenbeschermingsorganisaties Stichting Wakker Dier en Compassion In World Farming (CIWF) hebben samen een educatieve videofilm gemaakt over het leven van de dieren in de bio-industrie. De film 'Dieren of dingen, de herkomst van ons vlees' is bedoeld voor gebruik in het voortgezet onderwijs en is met name geschikt voor leerlingen vanaf 11 jaar. Met ingang van deze week bieden beide organisaties de film (met bijbehorend lespakket) aan alle middelbare scholen en leerkrachten aan.

Dioxine, Gekke Koeien, Varkenspest, Mond- en Klauwzeer. Telkens weer plaatst een nieuwe crisis de intensieve veehouderij in de schijnwerpers. Steeds weer komt de manier waarop we in Nederland met landbouwdieren omgaan ter discussie te staan. Kiezen we voor grootschalige, goedkope bulkproductie die echter ten koste gaat van het dierenwelzijn, of kiezen we juist voor een diervriendelijkere veehouderij, die dieren in hun waarde laat? Deze keuze is met name voor kinderen relevant. Zij zijn vaak zeer betrokken bij dieren en maken, nu en in de nabije toekomst als consument, keuzen die gevolgen hebben voor het welzijn van landbouwdieren.

De film 'Dieren of dingen, de herkomst van ons vlees' duurt 15 minuten en toont dat landbouwdieren intelligenter zijn dan je op het eerste gezicht zou denken. Zo kan een varken bijvoorbeeld een computer bedienen! Toch worden landbouwdieren meestal niet behandeld als levende wezens die kunnen voelen en lijden. Ze zitten vaak dicht op elkaar gepakt in een donker hok, zonder daglicht of stro. De nieuwe videofilm van Wakker Dier en CIWF maakt dit niet met behulp van gruwelijke beelden inzichtelijk, maar laat in een gespeelde schoolscene zien wat leven in de bio-industrie voor de dieren betekent. De film dringt aan leerlingen geen standpunten op, maar wil juist een aanzet zijn tot discussie. Daarom wordt niet alleen aandacht besteed aan de feitelijke levensomstandigheden van dieren in de bio-industrie, maar wordt ook uitgelegd hoe het zover kon komen, en komen alternatieven, zoals scharrel- en biologische veehouderij aan de orde.

Wakker Dier heeft bij de video een lespakket gemaakt met voorbeeldlessen en werkbladen. Het pakket is vooral geschikt voor gebruik bij de vakken biologie, maatschappijleer en verzorging. Wakker Dier roept tevens alle scholen op om het lespakket op werelddierendag (4 oktober) te gebruiken in een les over de bio-industrie. Vrijwilligers van Wakker Dier zijn op die dag inzetbaar als gastdocent.

Nadere inlichtingen:
Wakker Dier: Matthéus Bleijenberg, Tel 020-4638924 CIWF: Geert Laugs, Tel. 024-3555552

Voor pers is er een gratis lespakket beschikbaar. Het lespakket en de video zijn tot stand gekomen met financiële steun van de Sophia Vereeniging tot Bescherming van Dieren en het VSB-fonds

Deel: ' Bse, varkenspest en mkz in lespakket op middelbare scholen '
Lees ook