09.08.99 Onder verwijzing naar de persberichten

Onder verwijzing naar de persberichten van 7 juni 1999 en 7 juli 1999 maakt BSKH plc ("BSKH") bekend dat het in verband met de voorgenomen fusie tussen Koninklijke Hoogovens N.V. ("Hoogovens") en British Steel plc ("British Steel") een openbaar bod (het "Hoogovens Bod") uitbrengt op alle uitstaande (certificaten van) gewone aandelen Hoogovens ("Gewone Aandelen Hoogovens") elk met een nominaal bedrag van NLG 20 in het kapitaal van Hoogovens.

Het Hoogovens Bod

Voor ieder Gewoon Aandeel Hoogovens worden 29,18 BSKH aandelen geboden.

Aanmeldingstermijn

De aanmeldingstermijn voor het Hoogovens Bod begint op donderdag 12 augustus 1999 en eindigt, behoudens verlenging, op vrijdag 1 oktober 1999, om 15.00 uur, Nederlandse tijd.

Aanmelding

Houders van Gewone Aandelen Hoogovens die hun stukken hebben gedeponeerd bij een bank of commissionair dienen hun Gewone Aandelen Hoogovens via hun respectievelijke bank of commissionair bij Warburg Dillon Read (Nederland) B.V. aan te melden gedurende de aanmeldingstermijn.

Aandeelhouders met Gewone Aandelen Hoogovens op naam zullen een aanmeldingsformulier ontvangen waarmee zij het Hoogovens Bod kunnen aanvaarden. Het aanmeldingsformulier dient ingevuld en ondertekend te worden en per aangetekende post gestuurd te worden, teneinde door Warburg Dillon Read (Nederland) B.V., Herengracht 564, 1017 CH Amsterdam, te zijn ontvangen op uiterlijk 1 oktober 1999 om 15.00 uur, behoudens verlenging van de aanmeldingstermijn. Het getekende aanmeldingsformulier zal tevens gelden als akte van overdracht.

Toegelaten instellingen

De tot de AEX Effectenbeurs toegelaten instellingen kunnen uitsluitend aanmelden bij Warburg Dillon Read (Nederland) B.V., Herengracht 564, 1017 CH Amsterdam tot uiterlijk 15.00 uur op vrijdag 1 oktober 1999, behoudens verlenging van de aanmeldingstermijn. Door aanmelding, welke schriftelijk dient te geschieden, verklaren de tot de AEX Effectenbeurs toegelaten instellingen Gewone Aandelen Hoogovens in bewaring te hebben en verplichten zij zich, in geval van gestanddoening van het Hoogovens Bod door BSKH, tot levering van de aangemelde stukken.

Per Gewoon Aandeel Hoogovens zal aan de tot de AEX Effectenbeurs toegelaten instellingen door BSKH een provisie worden vergoed conform Bijlage II van het Reglement Toegelaten Instellingen AEX Effectenbeurs, met een maximum van euro 15.000 per depot, alsmede een additionele vergoeding van euro 2,50 per depot voor afwikkeling en afronding van fracties.

Gestanddoening

Behoudens verlenging van de aanmeldingstermijn zal BSKH naar verwachting op 4 oktober 1999 bekendmaken of het Hoogovens Bod gestand wordt gedaan. De gestanddoening van het Hoogovens Bod is onderworpen aan de voorwaarden zoals vermeld in het biedingsbericht gedateerd 9 augustus 1999 (het "Biedingsbericht").

Dividend

Hoogovens zal een contant interim-dividend betalen met betrekking tot de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 maart 1999 van NLG 0,75 per Gewoon Aandeel Hoogovens. Dit interim-dividend en de betaalbaarstelling daarvan is afhankelijk van de voltooiing van de fusie. Aandeelhouders Hoogovens hebben recht op het interim-dividend op basis van hun positie aan het eind van de dag onmiddellijk voorafgaand aan de eerste dag van handel in de BSKH aandelen op de AEX Effectenbeurs. De eerste dag van handel in de BSKH aandelen op de AEX Effectenbeurs zal naar verwachting 6 oktober 1999 zijn. Dit dividend zal naar verwachting betaalbaar worden gesteld op de eerste dag van handel in de BSKH aandelen op de AEX Effectenbeurs.

Levering

Indien het Hoogovens Bod gestand wordt gedaan zal op de vijfde settlement dag na de dag van de eerste dag van handel in de BSKH aandelen op de AEX Effectenbeurs de levering van de BSKH aandelen plaatsvinden aan de houders van Gewone Aandelen Hoogovens, die het Hoogovens Bod hebben aanvaard.

Notering

Verzoeken tot toelating tot de notering van de BSKH aandelen aan de AEX Effectenbeurs en de London Stock Exchange zijn ingediend. Aan de AEX Effectenbeurs zullen de BSKH aandelen worden verhandeld via ASAS (Amsterdam Security Account System). BSKH aandelen die worden verhandeld op de London Stock Exchange kunnen worden gehouden in het Londense settlement systeem CREST. Tenzij uitdrukkelijk anders verzocht zullen houders van Gewone Aandelen Hoogovens die het Hoogovens Bod hebben aanvaard, BSKH aandelen ontvangen die verhandeld worden op de London Stock Exchange en gehouden worden in CREST.

Biedingsbericht

Kopieën van het Biedingsbericht en de aan het Biedingsbericht gehechte listing particulars zijn verkrijgbaar bij Warburg Dillon Read (Nederland) B.V., Herengracht 564, 1017 CH Amsterdam, tel: +31 205510124, fax: +31 20 5510160, Kas-Associatie N.V., Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam, tel: +31 20 5575101, fax: +31 20 5576100 en Koninklijke Hoogovens N.V., Vondellaan 10, 1942 LJ Beverwijk. Tevens zal een beknopte beschrijving van het Hoogovens Bod in de Nederlandse taal beschikbaar zijn.

Restrictions

The Hoogovens Offer is not being made, directly or indirectly, in or into, or by use of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facility of a national securities exchange of, the United States. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex and telephone. Accordingly, copies of the Offer Document, the attached listing particulars and any related materials are not being, and must not be, mailed or otherwise distributed or sent in, into or from the United States, including to holders of Hoogovens ordinary shares (or depositary receipts for ordinary shares) with registered addresses in the United States or, in their capacities as such, to custodians, trustees or nominees holding Hoogovens (depositary receipts for) ordinary shares for such persons. Persons receiving the Offer Document, the attached listing particulars and any related materials (including, without limitation, custodians, trustees and nominees) must not distribute, send or mail the Offer Document, the attached listing particulars and any related materials in, into or from the United States, use the United States mails or any such means or instrumentality for any purpose, directly or indirectly, in connection with the Hoogovens Offer, and so doing will invalidate any related purported acceptance of the Hoogovens Offer. Persons wishing to accept the Hoogovens Offer must not use the United States mails or any such means or instrumentality for any purpose directly or indirectly related to acceptance of the Hoogovens Offer.

Presentation of Hoogovens (depositary receipts for) ordinary shares for exchange constitutes a warranty that the person making the presentation is not in the United States nor is such person acting on the instructions of any person in the United States and such person is not acquiring the BSKH Shares through the Hoogovens Offer with a view to the offer, sale, resale or delivery, directly or indirectly, of any such BSKH Share in or into the United States.

The BSKH Shares to be exchanged for Hoogovens Ordinary Shares in the Hoogovens Offer have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended, nor under the laws of any state of the United States and may not be offered, sold, resold or delivered, directly or indirectly, in or into the united States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the US Securities Act of 1933, as amended.

Deel: ' BSKH brengt bod uit op aandelen Hoogovens na fusiebericht '
Lees ook