Ingezonden persbericht


juli 2001

PERSBERICHT

BSN NEDERLAND ORGANISEERT MANAGEMENTPODIUM

BSN Managementpodium: platform voor managers

Onder de naam BSN Managementpodium organiseert het opleidingsinstituut BSN Nederland lezingen, workshops, korte leergangen en andere managementbijeenkomsten. Met het Managementpodium creëert BSN Nederland een ruimte waar managers een klankbord vinden, geprikkeld worden en ervaringen kunnen delen. Nadruk ligt op het uitwisselen van kennis en ervaring. De bijeenkomsten staan open voor managers, directeuren en ondernemers.

BSN Nederland
BSN Nederland verzorgt sinds 1988 praktijkgerichte opleidingen die leiden tot de graad Master of Business Administration (MBA). Deze Nederlandstalige opleidingen worden gegeven volgens de Action Learning-methodiek. De programma's zijn Cedeo-erkend en DVC-gevalideerd. Zo'n 300 managers hebben de opleiding succesvol afgesloten en momenteel starten jaarlijks ongeveer 300 managers met een programma van BSN Nederland. Het BSN Managementpodium maakt sinds voorjaar 2000 deel uit van de activiteiten van BSN Nederland.

Programma najaar 2001

4 oktober Flow en de kunst van het zakendoen lezing Jan Bommerez 17 oktober Veranderingen initiëren en doorvoeren workshop Mandev Benelux 13 november Corporate Reputation lezing Andy Mosmans 29 november Humor in Management workshop Guido Thys

Bij de lezingen wordt telkens een actueel onderwerp belicht door de auteur van een recent boek. De korte maar intensieve workshops, begeleid door praktijkmensen, leveren de manager gereedschap en plannen om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Jan Bommerez - Flow en de kunst van het zakendoen
Topprestaties worden geleverd in een bijzondere bewustzijnsstaat die Flow wordt genoemd. Flow is een zeldzame combinatie van intense, innerlijke rust en spontane, snelle actie. In Flow voelen we ons op de toppen van ons kunnen. We verrichten moeiteloos ons werk, voelen een ongekend meesterschap én een diepe rust die niet verstoord kan worden door uiterlijke gebeurtenissen. Succes is een bijproduct van deze staat. Is dat niet waar we allemaal naar op zoek zijn? Iedereen kan de Flow-staat bereiken. Flow zou wel eens het antwoord kunnen zijn op de eisen van het nieuwe tijdperk. Het is een kwestie van willen! Bommerez is sinds 1978 actief als professional trainer en consultant. Hij is bekend om zijn inspirerende lezingen over het menselijk potentieel.

Mandev Benelux - Veranderingen initiëren en doorvoeren Iedere manager heeft te maken met het initiëren of doorvoeren van veranderingen. Wat is de rol van de manager, hoe gaat de manager om met weerstanden bij anderen of bij zichzelf? In de workshop 'Veranderingen initiëren en doorvoeren' worden de laatste inzichten en praktische modellen op het gebied van verandermanagement aangereikt. Vertrekkend vanuit de steeds veranderende wereld wordt via de organisatie een tocht gemaakt naar de deelnemende manager. Aspecten als vastgeroeste denkpatronen, mentale modellen en veranderingsschema's komen aan bod, vragen worden op interactieve wijze voorgelegd en behandeld. Managers die op het punt staan veranderingen door te voeren krijgen tijdens deze workshop handvatten aangeboden. Dit alles resulteert in een persoonlijk actieplan. Pieter de Vries en Wouter van der Woerd vormen de directie van Mandev Benelux, een adviesbureau gespecialiseerd in het verhogen van de in- en externe klantgerichtheid van dienstverlenende organisaties.

Andy Mosmans - Corporate Reputatie
Corporate reputatie management: bouwen aan de totale onderneming als merk. De onderneming is een concept waarbinnen competenties, activiteiten en marktrelaties worden gemanaged. Het toevoegen van waarde aan organisaties wordt bereikt door het uitzenden van weloverwogen signalen naar de buitenwereld. De dialoog met de samenleving is niet alleen noodzakelijk vanwege traditionele marketingoverwegingen, maar vooral ook om steun te krijgen van aandeelhouders. Een goede reputatie is van overlevingsbelang voor de organisatie! Andy Mosmans, directeur R&D bij FHV/BBDO Creative Marketing Agency, geeft 13 november zijn visie op de jongste marketingontwikkelingen van de totale onderneming als merk. Mosmans doceert aan de UvA en de Erasmus Universiteit.

Guido Thys - Humor in Management
Humor is een prettige menselijke emotie. Toch weet het bedrijfsleven er niet echt raad mee. Is er echt geen enkel verband tussen 'ernstige dingen doen' en de dingen 'op een ernstige manier doen'? Leidraad voor deze workshop: leren van bedrijven waar humor met succes een structurele plaats gevonden heeft in de organisatie. Na een korte uiteenzetting van de basisprincipes en de do's en don'ts van humor volgt een stapsgewijze brainstormsessie rond de verschillende methoden waarmee humor een borging in de organisatie kan krijgen. In een Humor Statement worden de precieze humordoelen voor de organisatie vastgelegd. Na deze workshop beschikken deelnemers over een implementatieplan voor de invoering van humorelementen in de organisatie en een omvangrijke lijst aanvullende technieken en instrumenten. Thys is een fervent voorvechter van gerichte toepassing van humor in de organisatie. Als wetenschappelijk gevormd analyticus kan hij snel en effectief de vinger op de gevoelige plek leggen en managers met zichzelf confronteren. Thys is initiatiefnemer en voorzitter van Stichting Humor en Het Humor Congres.

Kosten

Per lezing: ? 145,00 (f 319,54), inclusief boek. Per workshop: ? 575,00 (f 1.267,20).
Bij inschrijving voor beide lezingen en minimaal één workshop wordt een korting van ? 45,00 verstrekt. Alle genoemde bedragen zijn vrij van BTW.

Voor nadere informatie:

Lidanel Molenaar
Programmavoorlichting BSN Nederland, Herenstraat 25, Postbus 709, 4116 ZJ Buren T: 0344-579039 F: 0344-579050
e-mail: lmolenaar@bsnnederland.nl www.bsnnederland.nl (vanaf week 35: www.managementpodium.nl)

Deel: ' BSN Nederland organiseert managementpodium '
Lees ook