BTG opent bio-energieloket voor ambtenaren


ENSCHEDE, 20110215 -- BTG Biomass Technology Group BV uit Enschede heeft op 1 februari haar bio-energieloket voor ambtenaren geopend. Bij dit loket kunnen alle ambtenaren van de nationale overheid, provincies, regio's, gemeenten en waterschappen terecht met hun vragen over bio-energie. Aan de beantwoording van de vragen zijn geen kosten verbonden. Het bio-energieloket is iedere dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur en is te bereiken via 053-4861182. Vragen kunnen ook via de website van BTG gesteld worden. Deze is te bereiken via https://www.btgworld.com .

BTG Biomass Technology Group BV is volledig gespecialiseerd in het omzetten van biomassa in energie, brandstoffen en groene grondstoffen. De organisatie is onderverdeeld in twee afdelingen, namelijk Onderzoek & Technologieontwikkeling en Consultancy & Projectontwikkeling. BTG Consultancy voert al jaren lang opdrachten uit voor nationale en lagere overheden. Zo is er ruime ervaring opgedaan op het gebied van de inzet van snoeihout, wet en regelgeving betreffende bio-energie, het toepassen van biobrandstoffen en het verduurzamen van bedrijventerreinen. Ook zijn regelmatig medewerkers gedetacheerd bij lagere overheden in Nederland.

Het kabinet heeft in 2010 haar doel voor duurzame energie voor 2020 naar beneden bijgesteld van 20% naar 14%. Ondanks het naar beneden bijstellen van deze doelstelling is er nog steeds veel werk nodig om deze 14% duurzame energie in 2020 te halen. De meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat het percentage duurzame energie in 2009 nog minder dan 4% bedroeg. Bio-energie droeg 2,5% bij aan het percentage duurzame energie. Dit was grotendeels te danken aan de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales. Bio-energie kan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van deze doelstelling. De verschillende overheden zijn een belangrijke schakel in het realiseren van bio-energiesystemen. BTG beoogt door middel van het opzetten van het bio-energieloket ambtenaren hierbij te assisteren en zo een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de lokale energievoorziening in Nederland.


Deel: ' BTG opent bio-energieloket voor ambtenaren '
Lees ook