Budelpack heeft maling aan Spaanse wet


BARCELONA, 20071018 -- Het internationaal opererende verpakkingsbedrijf Budelpack International uit Bergen op Zoom heeft de gerechtelijke uitspraak van het Catalaanse Departement van Arbeid, om haar fabriek in Sant Just bij Barcelona open te houden, naast zich neergelegd. De productie van o.a. veel Sara Lee producten werd bij derden ondergebracht en gedeeltelijk bij haar vestiging in Toledo en werden de 92 medewerkers op straat gezet zonder een behoorlijke afkoopregeling.

Budelpack besloot in juni van dit jaar om haar productiebedrijf in Sant Just bij Barcelona te sluiten en vroeg het faillissement van de vestiging aan. Omdat bleek dat de fabriek goed draaide, een ruime orderportefeuille bezat en er ook niet binnen het concern sprake was van de financile noodzaak om de vestiging te sluiten, werd Budelpack gelast de fabriek open te houden, het personeel toegang te verschaffen en de salarissen door te blijven betalen op straffe van een boete van 187.515,== als zij in gebreke zou blijven. De directie van Budelpack vertrok echter uit Sant Just, sloot de fabriek en hevelde de productie over naar andere bedrijven.

Op 26 september 2007 vroeg Budelpack het vrijwillige faillissement aan op basis van cijfers die zouden moeten aantonen dat de fabriek in financile moeilijkheden verkeerde en insolvabel was. De rechtbank in Barcelona heeft het verzoek in behandeling genomen maar bevolen dat de fabriek tot nader order open blijft, de werknemers toegang blijven houden tot de fabriek en daar hun werk kunnen doen totdat er een definitieve beslissing is genomen. Budelpack heeft deze uitspraak naast zich neergelegd, de fabriek gesloten en betaalt haar personeel niet uit waardoor 92 gezinnen in financile problemen dreigen te raken. Budelpack heeft internationaal 1600 medewerkers en draait een omzet van 210 miljoen euro.

De medewerkers van Sant Just hebben bij de officier van justitie in Barcelona een aanklacht ingediend wegens door Budelpack en/of haar accountantskantoor Mercantile gepleegde fraude met de boeken. Tevens hebben de medewerkers van Budelpack Sant Just een klacht ingediend bij de officier van Justitie van het Hooggerechtshof van Cataloni wegens schending van de rechten van arbeiders.


Deel: ' Budelpack heeft maling aan Spaanse wet '
Lees ook