Ministerie EZ persbericht


BUDGET 1999 VOOR DE WBSO FORS OVERTEKENDDatum: 28-12-1998

Nederlandse bedrijven hebben massaal R&D-projecten aangemeld voor een fiscale tegemoetkoming op grond van de Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft daarom besloten het fiscale tegemoetkomingspercentage over de tweede schijf aan S&O-loonkosten voor 1999 vast te stellen op 13 procent (1998: 17,5 procent).

De WBSO is één van de technologie-instrumenten van het ministerie van Economische Zaken om technologisch onderzoek en ontwikkeling bij bedrijven te bevorderen. Deze regeling voorziet in een fiscale aftrek ter grootte van een bepaald percentage van de loonsom. Dit percentage bedraagt in principe 40 procent voor de eerste schijf (tot f 150.000) en 17,5 procent voor de tweede schijf (het meerdere van f 150.000). De maximale tegemoetkoming per bedrijf bedraagt f 15 miljoen. Bedrijven die voor het hele jaar 1999 of het eerste halfjaar 1999 gebruik willen maken van de WBSO hadden tot 10 december 1998 de tijd om een aanvraag in te dienen bij Senter (de uitvoerder van de WBSO). Er zijn bijna 12.000 aanvragen ingediend. Het voor 1999 beschikbare budget van f 632 miljoen werd met circa f 100 miljoen overtekend. Op grond van de wet kan in een dergelijke situatie besloten worden de tegemoetkomingspercentages aan te passen, zodanig dat de toe te kennen totale aftrek gelijk is aan het beschikbare budget. In een dergelijke situatie moet volgens de wet het percentage over de eerste schijf zo veel mogelijk worden ontzien, zodat het midden- en kleinbedrijf geen of zo weinig mogelijk gevolgen ondervindt van de aanpassing. Minister Jorritsma heeft derhalve besloten om het
tegemoetkomingspercentage voor de tweede schijf voor 1999 vast te stellen op 13 procent. Het percentage voor de eerste schijf is ongemoeid gebleven.
Het voor 1999 geldende percentage tweede schijf komt overigens nog steeds iets uit boven het niveau dat gold vanaf de start in 1994, tot en met 1997 (12,5 procent).
De komende maanden zal worden bezien in hoeverre deze overtekening structureel zal zijn. Dit mede met het oog op de invulling van de in het regeerakkoord aangekondigde bezuiniging op de WBSO.Ministerie van Economische Zaken
Aan deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

Deel: ' Budget 1999 voor de WBSO fors overtekend - 2439 '
Lees ook