Gemeente Breda


BUDGET VOOR MILIEUPROJECTEN

Ook dit jaar kunnen Bredase inwoners en organisaties milieuprojecten indienen bij het Lokaal Milieuplatform. Het Lokaal Milieuplatform roept iedereen op een beroep te doen op het budget dat beschikbaar is voor projecten en activiteiten. De inzendingen moeten passen binnen de milieudoelen van de gemeente Breda. Voor meer informatie zoals onder andere de voorwaarden waar de inzendingen aan moeten voldoen of een inschrijfformulier kan men terecht bij de gemeente. Het Lokaal Milieuplatform wil de voorstellen vóór 11 februari ontvangen. Het college stelt de gemeenteraad voor om het Lokaal Milieuplatform voor initiatieven vanuit de Bredase samenleving ƒ 70.000,- toe te kennen. Dit komt op 18 januari in de commissie Milieu en Onderwijs en op 27 januari in de gemeenteraad. Het voorstel maakt deel uit van het Milieuprogramma 2000.

Bredase inwoners of organisaties kunnen een voorstel voor milieuprojecten indienen. Als het Lokaal Milieuplatform instemt met het voorstel, betekent dit een bijdrage uit het projectbudget. Dit jaar bedraagt het totale budget ƒ 70.000,-. Voorwaarde is dat het project of de activiteit voordelen moet opleveren voor het milieu. Daarnaast moet het gaan om het mede financieren van het project. De precieze voorwaarden staan aangegeven op een inschrijfformulier. De inzendingen moeten vóór 11 februari bij het Lokaal Milieuplatform zijn. Een commissie uit het platform beoordeelt de projectvoorstellen en adviseert het platform. Voor het beoordelen van de inzendingen zijn normen vastgesteld. Tijdens de vergadering van 3 maart 2000 neemt het Lokaal Milieuplatform een besluit. Alle inzenders ontvangen bericht over het besluit of er wel of geen bijdrage wordt toegekend.

In 1999 zijn verschillende inzendingen beloond met een bijdrage, zoals een informatieproject over (warm)waterbesparing en een voorbeeldproject van zonne-energie. Het Lokaal Milieuplatform is een onafhankelijk orgaan dat bestaat uit leden van twintig Bredase organisaties. Dit platform geeft advies op het gebied van milieubeleid aan de gemeente. Jaarlijks stelt de gemeenteraad het platform een projectbudget ter beschikking.

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de balie Bouwen en Wonen, Bedrijven en Milieu in het Stadskantoor, bij de stadsdeelkantoren, de meldpunten en het Milieu Educatief Centrum (MEC). De informatie staat ook op Internet. Informatie en de inschrijfpagina zijn te vinden op de gemeentelijke site, www.breda.nl, onder de rubriek `gemeentelijke informatie' en 'milieu'. Belangstellenden kunnen ook contact opnemen met mevrouw G. Kater van de afdeling Milieuzorg Leefomgeving, telefoon (076) 529 39 39.

Breda, 10 januari 2000

Deel: ' Budget voor milieuprojecten Breda '
Lees ook