NIBUD Persbericht


12 oktober 1999

Budgetagenda 2000 van het NIBUD

Van kasboekje naar persoonlijke financiële planning

Voor iedereen die het nieuwe millennium goed wil beginnen geeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) de jaarlijkse Budgetagenda uit. In de Budgetagenda kunnen op een gemakkelijke manier de financiën worden bijgehouden en staan tal van bruikbare tips. Elke week wordt een financieel onderwerp besproken. Deze keer wordt er teruggeblikt op geldzaken uit de afgelopen eeuw en wordt er uitvoerig aandacht besteed aan geldzaken voor de toekomst: de persoonlijke financiële planning. In de Budgetagenda kunnen natuurlijk de dagelijkse afspraken worden genoteerd. Net als het afgelopen jaar is de agenda voorzien van een handig adressenboekje.

Terugblik op de eeuw
De overgang naar het nieuwe millennium is voor het NIBUD een goede aanleiding om stil te staan bij de afgelopen eeuw. Onder andere wordt er stilgestaan bij een kasboek uit 1923. Briketten kostten toen ƒ0,35 per stuk. De halve cent was er in die tijd ook nog; deze munt is pas in 1948 verdwenen.
Maar er wordt vooral vooruit gekeken. Aspecten van financiële planning zoals risico-beperking en vermogensopbouw komen in deze agenda uitvoerig aan bod.
Diverse verzekeringen worden belicht waarmee je risico's kunt afdekken, als een overlijdensrisicoverzekering. De aandelenmarkt komt voorbij en er is aandacht voor het nieuwe belastingstelsel. Tevens worden uitgaven besproken als zakgeld, kosten van telefonie en de auto. Maar ook de vijf meest gestelde vragen over kinderalimentatie.

Kortom, de Budgetagenda bevat voor iedereen wat wils.

ba2000.jpg (14591 bytes)

Noteren van de uitgaven
De Budgetagenda is zeer geschikt om zonder veel moeite de dagelijkse uitgaven bij te houden. Juist in deze tijd met allerlei verschillende betaalmiddelen kan het handig zijn om eens op te schrijven waar het geld blijft. In de Budgetagenda is hiervoor bij elke dag ruimte gereserveerd. Voor diegene die eens uitvoeriger bij zijn geldzaken wil stilstaan, bevat de Budgetagenda informatie en schema's voor het maken van een maandbegroting en een jaaroverzicht.

Kosten en bestelwijze
De Budgetagenda 2000 is te bestellen door ƒ 16,95 over te maken op girorekening 368700 ten name van het NIBUD te Utrecht onder vermelding van bestelnummer C13. De agenda is ook verkrijgbaar bij V&D en in de boekhandel. U kunt de bestelwijze ook hier vinden.

Deel: ' Budgetagenda 2000 van het NIBUD verschenen '
Lees ook