Budgetpolis verdubbelt winst zorgverzekeraars


Verkoop budgetpolissen schaadt consumentenbelang

OUDERKERK AAN DE AMSTEL, 20151210 -- Budgetverzekerden betalen jaarlijks gemiddeld zelf € 277,25 bij voor ongecontracteerde zorg en krijgen daar ongeveer € 120,= premievoordeel voor terug. Per saldo zijn de ruim één miljoen budgetverzekerden gemiddeld € 150,= duurder uit dan andere verzekerden. Het gemiddelde exploitatieresultaat van € 44,= per polis zal hierdoor fors verbeteren.

Zorgverzekeraars zijn gebaat bij het verkopen van budgetverzekeringen. Daarbij schermen zij met de kwaliteit van de ingekochte zorg. Maar volgens de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) staat een meer dan gemiddeld aantal van de gecontracteerde ziekenhuizen onder verscherpt toezicht. Dat lijkt een logisch gevolg van hun verzwakte concurrentiepositie ten opzichte van ziekenhuizen die niet onder verscherpt toezicht staan. Zij hebben minder aanloop van nieuwe patiënten dus zijn zij gebaat bij gestuurde zorg vanuit de budgetverzekeringen. Zorgverzekeraars kunnen juist bij deze ziekenhuizen lage prijzen bedingen.

Volgens de NZA zijn er 17 budgetpolissen. Deze polissen kenmerken zich door vrijwillige beperkingen zoals een lage vergoeding bij ongecontracteerde zorg, verplichte online apotheek en verplichte administratie via internet. Vaak, maar niet altijd, staat hier een lagere premie tegenover.

Wilfred Mooij
Deel: ' Budgetpolis verdubbelt winst zorgverzekeraars '
Lees ook