CDA

Buijs: capaciteit aan medisch specialisten fors uitbreiden

De capaciteit aan medische specialisten moet fors worden uitgebreid. Dat zegt Tweede Kamerlid Siem Buijs naar aanleiding van een enquête van onderzoeksinstituur Nivel onder medisch specialisten over de kwaliteit van hun werk en een spoeddebat met minister Borst over de gevolgen van te lange wachtlijsten.

De CDA-fractie heeft al eerder gewezen op het feit dat de wachtlijsten voor ernstige zieke patiënten te lang zijn. Buijs: "We hebben eind vorig jaar bij de begroting van Volksgezondheid al kunnen vaststellen dat de gemiddelde wachttijd voor kankerpatiënten aan het toenemen was. Natuurlijk is niet alleen minister Borst hiervoor verantwoordelijk, maar ook de ziekenhuizen en de verzekeraars. Ziekenhuizen zijn nog te veel bezig met "budgetdenken" in plaats van met de zorg voor patiënten. De verzekeraars hebben geen plannen ontwikkeld voor de aanpak van de te lange wachtlijsten, en de huidige wet- en regelgeving, de bestaande bureaucratie nodigt nou ook niet bepaald uit tot ondernemerschap. Dat alles in combinatie met de grote personeelstekorten in ziekenhuizen leidt ertoe dat de kwaliteit van de zorg afneemt."

"Wat nu moet gebeuren en trouwens ook al gebeurt is dat capaciteit aan medisch specialisten fors moet worden uitgebreid, de verzekeraars moeten hun verantwoordelijkheid nemen, de ziekenhuisbudgettering moet worden afgeschaft en maatschappelijk ondernemerschap moet worden gestimuleerd door terugdringing van de bureaucratie", aldus Siem Buijs.

"Het zou een ware ramp zijn als medisch specialisten, vanwege hun arbeidsomstandigheden, binnen nu en vijf jaar stoppen met hun werk. Dat moeten we zien te voorkomen, door het werk weer aantrekkelijker te maken en de werkdruk te verminderen."

Deel: ' Buijs capaciteit aan medisch specialisten fors uitbreiden '
Lees ook