Rectificatie: In de alinea 'Beursplaza keurmerk' stond abusievelijk Bincktrader vermeld in plaats van BinckActive.

Buitenlandse broker de beste op Nederlandse markt

BinckBank bezit met BinckActive beste Nederlandse Brokerservice

MAASTRICHT, 20051214 -- Beursplaza.com heeft afgelopen maanden onder beleggers een groot onderzoek gedaan naar de dienstverlening van brokers. Voor de eerste keer konden behalve Nederlandse ook buitenlandse brokers worden beoordeeld. Op 5 criteria konden beleggers hun eigen broker een punt geven. De gehanteerde tarieven, de bereikbaarheid van de broker, de orderuitvoering, de klantvriendelijkheid en de verstrekte koersinformatie door broker konden worden beoordeeld. Ter afsluiting kon men een totaalpunt geven. De uitslag is verrassend. Niet een Nederlandse broker, maar de buitenlandse broker "Interactive brokers" kwam als beste te voorschijn.


De uitslag:
     Tarieven Bereik- Order- Klant- Koers-       baarheid uitvoe- vrien- infor- Algemeen         ring  delijk matie  punt IB Brokers  9,29 8,68 9,26 7,56 9,03  8,47 BinckActive  8,20 8,70 8,57 8,72 8,58  8,39 Alex Pro   7,62 8,51 9,00 8,27 8,73  8,17 Alex Advanced 7,17 8,18 8,59 8,36 8,20  8,09 SNS Bank   6,85 8,15 7,20 8,23 7,50  8,04 SNS Fundcoach 8,43 8,43 7,14 8,29 7,71  7,86 BinckTrader  7,29 7,77 7,77 7,65 7,87  7,55 BinckLite  7,60 7,85 7,95 7,85 6,80  7,40 ABNAMRO Tradebox 6,25 7,00 7,25 5,75 7,75  7,00 RaboBank select 5,29 6,86 7,00 7,14 6,86  7,00 Key Trade Bank 6,83 7,72 7,72 7,28 6,83  6,89 ABNAMRO Service 5,86 7,43 6,71 7,43 6,71  6,86 Today's Beheer 7,86 7,00 6,71 6,86 7,00  6,71 RaboBankBeleggen 5,46 7,00 7,12 6,60 6,65  6,27 ABNAMRO Direct 5,10 6,37 6,98 6,55 6,05  6,15 Postbank   6,39 5,61 6,56 6,29 5,18  6,06 VEB Bottom-line 6,75 7,83 8,08 5,75 4,50  5,82 

Bij het analyseren van deze gegevens kan men de conclusie trekken dat brokers in de afgelopen jaren veel hebben gedaan om aan de wensen van beleggers te voldoen.
Grotere concurrentie heeft, net als in de luchtvaart, de prijzen drastisch naar beneden gebracht.
Maar daarnaast zijn ook de andere facetten aanzienlijk verbeterd.


BeursPlaza Keurmerk

BeursPlaza verstrekt aan bedrijven die door de beleggers als uitstekend worden beoordeeld een Keurmerk.
Dat betekent dat minimaal een 8 als gemiddeld punt moet worden behaald. Vier brokers voldeden aan deze norm en zullen van ons het BeursPlaza Keurmerk ontvangen. Hierbij is BinckActive van BinckBank als beste Nederlandse broker beoordeeld door beleggers.

-1- Interactive Brokers
-2- BinckActive
-3- Alex Pro en Alex Advanced
-4- SNS Bank

De grootbanken

Er is veel, heel veel, veranderd de afgelopen 10 jaar. Toen was bankieren en beleggen bij de grootbanken nog de enige optie. En dat is veranderd met de komst van o.a. Alex en Binck en Interactive Brokers. Deze nieuwe partijen speelden behendig in op de nieuwe ontwikkelingen op internet, de vele vernieuwingen op automatiseringsgebied en de gemakkelijke manier van koersenverstrekking. Daarmee snoepten ze in enkele jaren grote groepen beleggers af van de grootbanken. De grootbanken keken er naar maar deden niks. Hun inzet was slechts om de grote klanten te behouden. Maar ook de grote klanten zagen de nieuwe voordelen en stapte eveneens over.
Dit is dan ook de aanleiding voor de grootbanken om nu in actie te komen. Momenteel zien we dat ze een inhaalslag proberen te maken.
Nieuwe producten zoals TradeBox van ABNAMRO worden gelanceerd. En dat is goed nieuws voor de belegger. Er staan de komende jaren nog veel veranderingen op stapel. BeursPlaza.com zal deze op de voet voor u volgen.

Huidig marktaandeel

Omdat de beleggers gevraagd is hun eigen broker te beoordelen kunnen we ook aan de hand van het aantal ingevulde formulieren een goed beeld scheppen van het marktaandeel van de diverse brokers.

-1- Binck 28 %
-2- Alex 24 %
-3- ABNAMRO 11 %
-4- RaboBank 8 %
-5- SNS Bank 7 %

BeursPlaza.com zal halfjaarlijks de brokers op de voet blijven volgen. Tevens houden zij u in 2006 op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en noviteiten bij de brokers.

Meer informatie kunt u vinden op www.BeursPlaza.com,
De meest vernieuwende financiële website voor beleggers

Deel: ' Buitenlandse broker de beste op Nederlandse markt '
Lees ook