Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage

Directie Integratie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 16 maart 1999
Kenmerk DIE-207/99
Blad /2
Bijlage(n) 1
Betreft Ontslag Europese Commissie

Zeer geachte Voorzitter,

Zoals U inmiddels bekend is, heeft de Commissie hedennacht als gevolg van het eerste verslag van het Comité van onafhankelijke deskundigen over fraude, nepotisme en wanbeheer bij de Commissie, haar ontslag ingediend.

De Commissie heeft zich daarbij gebaseerd op artikel 159 van het EG-Verdrag. Dit betekent dat de leden van de Commissie, inclusief de Voorzitter, individueel ontslag hebben genomen. De leden van de Commissie blijven in functie totdat de lidstaten over vervanging hebben besloten. Dit betekent onder meer dat de besluitvorming over Agenda 2000 niet hoeft te worden opgehouden. De Commissie zal aan de Europese Raad van Berlijn d.d. 24/25 maart 1999 deelnemen.

De regering bestudeert op dit moment nog het eerste verslag van het Comité. De regering kan daarom op dit verslag nog geen inhoudelijke reactie geven.

De regering respecteert het besluit van de Commissie om terug te treden.

Het ontslag dat alle leden van de Commissie hebben ingediend zal uiteraard consequenties dienen te hebben. Over de gevolgen van de ontstane situatie zal zo spoedig mogelijk overleg tussen de lidstaten moeten plaatsvinden. DeAlgemene Raad van 22 maart a.s. en de Europese Raad van Berlijn bieden daartoe een eerste gelegenheid. Naar verwachting zullen in Berlijn afspraken worden gemaakt over de verder te volgen procedure.

Het Europees Parlement zal maandag 22 en dinsdag 23 maart a.s. een plenair debat voeren over het eerste verslag van het Comité en het ontslag van de Commissie. De regering zal in Berlijn de beoordeling van de situatie door het Europees Parlement nadrukkelijk meewegen bij de verder te kiezen aanpak.

DE MINISTER-PRESIDENT,

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

Aan de Voorzitter van de

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 22

's-Gravenhage

Directie Integratie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 16 maart 1999
Kenmerk DIE-207/99
Blad /2
Bijlage(n) 1
Betreft Ontslag Europese Commissie

Zeer geachte Voorzitter,

Zoals U inmiddels bekend is, heeft de Commissie hedennacht als gevolg van het eerste verslag van het Comité van onafhankelijke deskundigen over fraude, nepotisme en wanbeheer bij de Commissie, haar ontslag ingediend.

De Commissie heeft zich daarbij gebaseerd op artikel 159 van het EG-Verdrag. Dit betekent dat de leden van de Commissie, inclusief de Voorzitter, individueel ontslag hebben genomen. De leden van de Commissie blijven in functie totdat de lidstaten over vervanging hebben besloten. Dit betekent onder meer dat de besluitvorming over Agenda 2000 niet hoeft te worden opgehouden. De Commissie zal aan de Europese Raad van Berlijn d.d. 24/25 maart 1999 deelnemen.

De regering bestudeert op dit moment nog het eerste verslag van het Comité. De regering kan daarom op dit verslag nog geen inhoudelijke reactie geven.

De regering respecteert het besluit van de Commissie om terug te treden.

Het ontslag dat alle leden van de Commissie hebben ingediend zal uiteraard consequenties dienen te hebben. Over de gevolgen van de ontstane situatie zal zo spoedig mogelijk overleg tussen de lidstaten moeten plaatsvinden. De Algemene Raad van 22 maart a.s. en de Europese Raad van Berlijn bieden daartoe een eerste gelegenheid. Naar verwachting zullen in Berlijn afsprakenworden gemaakt over de verder te volgen procedure.

Het Europees Parlement zal maandag 22 en dinsdag 23 maart a.s. een plenair debat voeren over het eerste verslag van het Comité en het ontslag van de Commissie. De regering zal in Berlijn de beoordeling van de situatie door het Europees Parlement nadrukkelijk meewegen bij de verder te kiezen aanpak.

DE MINISTER-PRESIDENT,

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

Deel: ' Buitenlandse Zaken over ontslag Europese Commissie '
Lees ook