PERSBERICHT - 24 JULI 2001

Buitenlandse Zaken voert campagne `Wijs op Reis'

Voor het derde achtereenvolgende jaar is de voorlichtingscampagne `Wijs op Reis' van het ministerie van Buitenlandse Zaken van start gegaan. Doel is de zelfredzaamheid van Nederlandse vakantiegangers in het buitenland te vergroten en hen te attenderen op een goede reisvoorbereiding.

De centrale boodschap luidt dan ook: Ga wijs op reis en noteer voor vertrek paspoortnummer, blokkeernummer van pinpas/creditcard en alarmnummer van de reisverzekering.

Niet alleen het boeken van een vakantiebestemming vraagt de nodige tijd en aandacht, ook de voorbereiding op een buitenlandse vakantiereis is belangrijk. Elk jaar weer raken veel Nederlanders in het buitenland hun paspoort, pinpas of creditcard kwijt. Hetzij door diefstal, hetzij door verlies tijdens het kamperen of tijdens het beoefenen van een favoriete sport.

Wanneer het paspoortnummer is genoteerd, kan men bij verlies snel een vervangend identiteitsbewijs regelen via de Nederlandse ambassade of het consulaat. Dat scheelt tijdens de vakantie een hoop tijd en regelwerk. Met andere woorden: ga goed voorbereid op reis.

Brochure met tips en reisadviezen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom een brochure over reisvoorbereiding en tips ontwikkeld. In de brochure komen onder andere de volgende vragen aan bod: Welke reisdocumenten heb ik nodig? Ga ik goed verzekerd met vakantie? Welke gezondheidsrisico's liggen in het buitenland op de loer? Welke souveniers mag ik meenemen? Bij welke instanties kan ik terecht als er onverhoopt iets mis gaat tijdens de vakantie? De brochure is een belangrijk onderdeel van de campagne.

De brochure `Wijs op Reis 2001' is gratis verkrijgbaar bij alle ANVR- reisbureaus, GG&GD, de afdeling Burgerzaken van de gemeenten en Rabobankverkooppunten.

De brochure is tijdens kantooruren ook verkrijgbaar bij de informatiebalie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, sectie logistiek (dvl/vm/sl), telefoon: 070-348 46 60 en 070-348 67 89, via e-mail: dvl-vm-log@minbuza.nl of fax: 070-348 48 20. Meer informatie, onder andere over reisadviezen, is te vinden op internet: www.minbuza.nl (onder `reizen en burgerzaken').

Campagne

De voorlichtingscampagne `Wijs op Reis' bestaat verder uit posters, artikelen in huis-aan-huisbladen, stationsaffiches, een tv-commercial op Schiphol en moving billboards en flyers bij grensovergangen en busopstapplaatsen tijdens de piekmomenten van de komende zomerperiode.

Deel: ' Buitenlandse Zaken voert campagne `Wijs op Reis' '
Lees ook