Gemeente Breda

05-06-2002

Buitenplaats Weilust beschermd monument

Het college van burgemeester en wethouders wil buitenplaats Weilust aan de Heusdenhoutseweg graag opgenomen zien in het register van beschermde rijksmonumenten.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om positief te adviseren over de buitenplaats.

Als na het advies van de gemeenteraad ook gedeputeerde staten van Noord-Brabant in de komende maanden een positief advies uitbrengt, kan het hele complex worden opgenomen als beschermd monument volgens de Monumentenwet 1988. Weilust is een van de 450 buitenplaatsen in Nederland die door een commissie van de Raad voor Cultuur werden geselecteerd om op te nemen als historische buitenplaats.

Schoonheid als geheel
De historische buitenplaats Weilust (laat 18e eeuw) is van algemeen belang door de ontwikkeling die het heeft doorgemaakt. Het is ontstaan vanuit een agrarisch bedrijf met een unieke herenkamer en evolueerde tot een bescheiden, maar daardoor typerende en zeldzame buitenplaats. Daarnaast bestaat het complex uit waardevolle en samenhangende onderdelen. Het huis, de Vlaamse schuur en een tweede houten schuur zijn al geregistreerd als Rijksmonument (sinds 1966). Het park is aangelegd op kleinschalige landschappelijke wijze en is omgeven door een gracht. Verder heeft het complex een oprijlaan met flankerende bomenrijen en een stijlvol hek. De schoonheid van het geheel heeft belangrijk bijgedragen in het positieve advies van het college.

Breda, 4 juni 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Buitenplaats Weilust beschermd monument Breda '
Lees ook