Ingezonden persbericht


21/05/2002

Buma/Stemra vecht uitspraak KaZaA aan bij Hoge Raad

Hoofddorp, 21 mei 2002
De auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra vecht het arrest van het Gerechtshof in Amsterdam inzake KaZaA aan en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het belangrijkste argument dat Buma/Stemra daarbij aanvoert is dat het Gerechtshof in haar arrest van 28 maart 2002 er volledig aan voorbij gaat dat de activiteiten die KaZaA ontwikkelt verder gaan dan uitsluitend het beschikbaar stellen van software waarmee muziekbestanden kunnen worden uitgewisseld. Met behulp van het door KaZaA ter beschikking gestelde programma wordt, zonder de vooraf vereiste toestemming van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers, auteursrechtelijk beschermde muziek massaal over de gehele wereld verspreid.

Buma/Stemra stelt zich op het standpunt dat het Gerechtshof had moeten oordelen dat de verspreiding van de software moest worden gestaakt. Volgens Buma/Stemra oordeelt het Hof ten onrechte dat KaZaA niet (mede-) verantwoordelijk is voor het ongeautoriseerde downloaden van muziek met behulp van het door haar ontwikkelde en op de markt gebrachte programma.

De schade voor de componisten, tekstdichters en muziekuitgevers neemt immense vormen aan. KaZaA geeft op haar eigen website aan dat per week meer dan 4 miljoen downloads plaatsvinden. Directievoorzitter van Buma/Stemra, Cees Vervoord: "Het is verbijsterend dat op deze manier miljoenen muziekbestanden worden uitgewisseld zonder dat de maker van die muziek voor het gebruik ervan een gerechtvaardige honorering ontvangt. KazaA heeft een wereldwijd platform voor verspreiding van muziekwerken gecreëerd, maar zegt vervolgens er niets mee te maken te hebben. Het toelaten daarvan heeft grote negatieve gevolgen, maar het gaat nog veel verder. Het zet de bijl aan de wortels van het auteursrecht ".

Buma/Stemra komt niet alleen op voor de belangen van meer dan 13.000 Nederlandse, maar tevens voor vele honderdduizenden componisten, tekstdichters en muziekuitgevers uit de gehele wereld. Het aanbieden van de software waarmee auteursrechtelijk beschermde muziekbestanden kunnen worden uitgewisseld, schaadt niet alleen de belangen van Buma/Stemra en haar rechthebbenden maar tegelijkertijd ook de belangen van uitvoerende artiesten en producenten.

Nadere informatie:
George Knops: 023-799 75 97

Deel: ' Buma/Stemra vecht uitspraak KaZaA aan bij Hoge Raad '
Lees ook