Bedrijventerreinen kunnen duurzaam worden!

Er worden veel nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld in Noord- Holland. Kansen om deze terreinen natuur en milieuvriendelijk in te richten worden nauwelijks benut. In de nieuwe ideeënbundel van de Milieufederatie Noord-Holland - getiteld "39 ideeën voor een nieuw duurzaam bedrijventerrein" - worden tal van concrete mogelijkheden genoemd. Mevrouw drs A.M. Wildekamp - gedeputeerde voor de Provincie Noord-Holland - neemt het eerste exemplaar van deze bundel op 11 januari 1999 om 15.00 uur in ontvangst.

Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen komt weinig terecht van gemeentelijke ambities om duurzame ontwikkeling te realiseren. Toch bestaan er voldoende mogelijkheden om een duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen, vindt de Milieufederatie. De voorbeelden van nieuwe bedrijventerreinen elders in Nederland laten zien dat er wel degelijk mogelijkheden bestaan.

Deze mogelijkheden zijn gebundeld in de ideeënbundel "39 ideeën naar een nieuw duurzaam bedrijventerrein". Hiermee stimuleert de Milieufederatie Noordhollandse gemeenten om bedrijventerreinen werkelijk duurzaam te ontwikkelen. De Milieufederatie stelt daarvoor een checklist ter beschikking die is opgenomen in de ideeënbundel. De Milieufederatie zal met deze checklist gemeenten gaan toetsen op duurzaamheid bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.

Op 11 januari neemt mevrouw Wildekamp de ideeënbundel van de Milieufederatie in ontvangst. Dit zal gebeuren op locatie van de Westzanerpolder in "Het Labyrint" in Westzaan. De Westzanerpolder is, een voorbeeldproject duurzaam bedrijventerrein waar de Provincie Noord-Holland subsidie voor beschikbaar heeft. Desondanks dreigt dit terrein op een gangbare manier te worden ontwikkeld en blijkt er van duurzaamheid vooralsnog geen sprake te zijn.

Naast het aanbieden van de bundel worden dia's getoond over concrete kansen voor duurzaamheid op bedrijventerreinen. De Belangengroep Nauerna, Vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld, Vereniging Behoud Westzanerpolder en Kontakt Milieubeheer Zaanstreek geven tevens hun visie op een duurzame invulling van de Westzanerpolder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Milieufederatie Noord-Holland
ir. Arnoud de Vries
tel.: 075-6351598 fax: 075-6704636

Deel: ' Bundel Milieufederatie NH over duurzame bedrijfsterreinen '
Lees ook