Productschap Margarine


Bunge grootste verwerker door koop Cereol

Agrarisch en voedingsmiddelenconcern Bunge Ltd heeft maandag gemeld de wereldwijd actieve oliezadenverwerker Cereol over te nemen. Met moederbedrijf Edison SpA is overeenstemming bereikt over het opkopen van 55 procent van de aandelen van Cereol voor een prijs van 449,2 miljoen euro contant. Op de overige 45 procent wordt nog een bod uitgebracht.

Door de overname ontstaat het grootste oliezadenverwerkende concern ter wereld met een totale jaarlijkse verwerkingscapaciteit van zon 34 miljoen metrieke ton.

Bunge was al de grootste sojaverwerker in Noord- en Zuid-Amerika, met een sterke vertegenwoordiging langs de Mississippi en in de westelijke maïsgebieden in de VS en een hoofdkwartier in White Plains (New York). Het concern omvat zon 18.000 medewerkers en is actief in 21 landen actief.

Cereol heeft zijn thuisbasis in Frankrijk en is als oliezadenverwerker behalve sojabonen ook raapzaad, canola en zonnebloempitten - sterk aanwezig in zowel West- als Oost-Europa, in het oosten van de VS en in Canada. Central Soya, een grote sojaverwerker in het midwesten en oosten van de VS, en CanAmera, de grootste canolaverwerker van Canada, zijn dochterbedrijven van Cereol.

In totaal is zon 1,6 miljard euro met de transactie gemoeid, ervan uitgaande dat Bunge uiteindelijk inderdaad de volle 100 procent van de aandelen in bezit krijgt. Behalve de gevraagde 32 euro per aandeel plus de mogelijke toeslag van 3 euro per aandeel (afhankelijk van het resultaat van een tegen Cereol aangespannen arbitrageprocedure) legt Bunge nog eens 14 miljoen euro op tafel bij Edison in ruil voor een concurrentiebeding. Ook wordt de schuld van Cereol, eind maart nog 858 miljoen euro maar thans naar schatting reeds zon 100 miljoen euro lager dankzij de verkoop door Cereol van niet-kernactiviteiten, volledig overgenomen en geherfinancierd.

Bunge verwacht door het samengaan veel synergievoordelen te bereiken, vanwege de grote geografische complementariteit van Bunge en Cereol. In het eerste jaar zou door een efficiëntere verwerking en logistiek alsmede door besparingen op verkoop, kapitaaluitgaven en onderzoek reeds een voordeel van 25 à 50 miljoen euro kunnen worden bereikt. Dit bedrag zou in het derde jaar zelfs tot 45 à 50 miljoen euro kunnen oplopen.

De hele transactie kan naar verwachting eind 2002 of begin 2003 worden afgerond. Een en ander is overigens nog wel afhankelijk van de goedkeuring die voor het overnamebesluit nog moet worden verkregen van de mededingingsautoriteiten in de VS en de EU.


Deel: ' Bunge grootste verwerker door koop Cereol '


Lees ook