Gemeente Rijswijk


Bureau Accommodaties verhuist naar kantoorpand in Plaspoelpolder

Rijswijk, 20 januari 1999

Het gemeentelijke bureau accommodaties zal met ingang van vrijdag 22 januari gehuisvest zijn in het kantoorpand aan de De Bruyn Kopsstraat 4 te Rijswijk(het zogenoemde HBG-gebouw). Het bureau accommodaties - onderdeel van de dienst Welzijn- verlaat het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan 2 om zich te voegen bij de afdelingen onderwijs en milieu, die zich reeds in dit kantoorpand in de Plaspoelpolder hebben gevestigd. Het bureau accommodaties regelt met name de verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 3959862. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur; op woensdagmiddag en vrijdagmiddag is het bureau gesloten.

Ook het bureau nieuwkomers van de Sociale Dienst, bestaande uit vier medewerkers, zal nog deze week verhuizen vanuit het stadhuis naar de De Bruyn Kopsstraat.

De genoemde verhuizingen maken deel uit van een plan tot tijdelijke herhuisvesting van het ambtelijk apparaat in verband met de reorganisatie. Dit in verband met een nijpend tekort aan kantoorruimte in het stadhuis. Door verplaatsing van onderdelen van het ambtelijke apparaat buiten het stadhuis, ontstaat binnen het stadhuis de benodigde ruimte. Dit heeft tot gevolg dat er binnenkort in het stadhuis veel interne verhuizingen plaats zullen gaan vinden. Zo zal op de plek van het bureau accommodaties, tegenover de loketten van burgerzaken, nu het zorgloket worden gehuisvest. Het bureau WVG(Wet Voorzieningen Gehandicapten) wordt verplaatst naar de huidige plaats van het zorgloket.

Het zorgloket en het bureau WVG(Wet Voorzieningen Gehandicapten) zullen door de interne verhuizing op maandag 25 januari a.s. zijn gesloten voor het publiek. Op dinsdag 26 januari zijn zij op de nieuwe locatie binnen het stadhuis weer bereikbaar voor publiek.

Het genoemde plan tot tijdelijke herhuisvesting van het ambtelijk apparaat zal op maandag 1 februari a.s. worden behandeld in de openbare vergadering van de commissie Middelen. Vooruitlopend op de behandeling van dit raadsvoorstel heeft het college van burgemeester en wethouders uit praktische overwegingen toestemming gegeven om een klein gedeelte van de verhuizingen reeds nu al te laten plaatsvinden.Afdeling Bestuursondersteuning en Voorlichting. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Bureau Accommodaties Rijswijk verhuisd naar Plaspoelpolder '
Lees ook