Gemeente Aalburg


Burgemeester ontvangt fsc-voorzittershamer

Op woensdag 26 maart 2003 is aan alle burgemeester van Nederland een voorzittershamer uitgereikt als start van de FSC-campagne die het Wereld Natuur Fonds en FSC Nederland tot en met 30 april 2003 zullen voeren.
Ook burgemeester Buijserd ontving een FSC-voorzittershamer uit handen van een delegatie van het Wereld Natuurfonds en FSC Nederland.

Volgens de maatstaven van de internationale onafhankelijke organisatie FSC (Forest Stewardship Council) is goed bosbeheer de bewezen oplossing om verwoesting van bos te stoppen. Het FSC-keurmerk is het enige keurmerk dat garandeert dat hout uit goed beheerde bossen komt.

De FSC-hamer wordt aangeboden in de hoop dat de gemeente goede besluiten neemt voor een duurzame toekomst.

BURGEMEESTER ONTVANGT FSC-VOORZITTERSHAMER
Op woensdag 26 maart 2003 is aan alle burgemeester van Nederland een voorzittershamer uitgereikt als start van de FSC-campagne die het Wereld Natuur Fonds en FSC Nederland tot en met 30 april 2003 zullen voeren.
Ook burgemeester Buijserd ontving een FSC-voorzittershamer uit handen van een delegatie van het Wereld Natuurfonds en FSC Nederland.

Volgens de maatstaven van de internationale onafhankelijke organisatie FSC (Forest Stewardship Council) is goed bosbeheer de bewezen oplossing om verwoesting van bos te stoppen. Het FSC-keurmerk is het enige keurmerk dat garandeert dat hout uit goed beheerde bossen komt.

De FSC-hamer wordt aangeboden in de hoop dat de gemeente goede besluiten neemt voor een duurzame toekomst.

SPREEKUUR BURGEMEESTER
Burgemeester F. Buijserd gaat wekelijks een spreekuur houden voor de bevolking.

Met ingang van maandag 24 maart a.s. is er elke maandag tussen 10.30 en 12.00 uur gelegenheid om de burgemeester te spreken.

Wilt u hier gebruik van maken dan verzoeken wij u contact op te nemen met het bestuurssecretariaat, telefoon (0416) 698707. Dit in verband met de planning.

AALBURG HEEFT TWEE NIEUWE RAADSLEDEN
(Gemeentebelangen) zijn tijdens de raadsvergadering van 27 maart 2003 de heren A.J. Rozendaal (SGP) en B.M.A. van Oerle (Gemeentebelangen) als gemeenteraadslid van Aalburg geinstalleerd.

Deel: ' Burgemeester Aalburg ontvangt FSC-voorzittershamer '




Lees ook