Ingezonden persbericht


PERSBERICHT: Burgemeester Aboutaleb onthult De Lastdrager

De oorspronkelijke plek van De Lastdrager, op de gevel van Pakhuis De Eersteling op de Wilhelminapier.

Op donderdag 13 november onthult burgemeester Aboutaleb het kunstwerk De Lastdrager. Het in Rotterdam zeer bekende werk van Han Rehm is een grote bronzen sculptuur die een havenarbeider uitbeeldt met een zware last op zijn rug.

Het werk keert na vele jaren terug naar zijn oorspronkelijke omgeving aan de Wilhelminapier. De onthulling vindt plaats op het Van der Vormplein naast het nieuwe Luxor Theater, vanaf 14 uur. De herplaatsing van De Lastdrager werd uitgevoerd door Beeldende Kunst & Openbare Ruimte, een programma van het CBK Rotterdam.

De Lastdrager bevond zich ooit hoog op pakhuis De Eersteling van Pakhuismeesteren aan de Rijnhaven Oostzijde en was goed zichtbaar omdat de metro er vlak langs reed. Het beeld verhuisde als gevolg van de revitalisering van het gebied naar het hoofdkantoor van de eigenaar, de firma Steinweg, aan het Parmentierplein bij de Waalhaven. In november keert een door Steinweg aan de stad geschonken replica van De Lastdrager na veel jaren terug naar zijn oorspronkelijke omgeving.

De Lastdrager werd op 2 september 1950 onthuld door toenmalig burgemeester Pieter Oud. Het beeld symboliseerde de wederopbouw en markeerde de heropbouw van een tankinstallatie aan de Eerste Petroleumhaven, het gereedkomen van de pakhuizen Celebes, Borneo en Sumatra aan de Wilhelminakade en de vernieuwing van De Eersteling - alle in bezit van de onderneming PPakhuismeesteren. Op de sokkel werd een gedicht gebeiteld, geschreven door de oudste firmant Henri de Monchy:

"Wat zinloos werd vernield,
door 't laffe krijgsgeweld,
Is tot deez' laatste steen,
met gode's hulp hersteld."

Er gingen in de afgelopen jaren veel stemmen op om het beeld terug te plaatsen in zijn oorspronkelijke omgeving. De firma Steinweg schonk daarom een replica van De Lastdrager aan de stad Rotterdam - deze replica (zzonder het gedicht) wordt in november geplaatst op het Van der Vormplein op de Wilhelminapier, naast het Nieuwe Luxor Theater op de kade.

Programma van de onthulling op 13 november 2014
14:00
Ontvangst bij theater-restaurant Leipzig, Antoine Platekade 9 14:40
Dore van Duivenbode in gesprek met Ove Lucas (directeur CBK Rotterdam), Harry van Boven (website De Lastdrager), Jan Oudenaarden (Comité op Zuid), Frits Rehm (zoon kunstenaar) 14:50
Korte toespraak door dhr. Boll, CEO van Steinweg
14:55
Korte toespraak door burgemeester Aboutaleb
15:05
Verplaatsing naar het Van der Vormplein
15:10
Onthulling door dhr. Boll en burgemeester Aboutaleb 15:15
Einde

De herplaatsing van De Lastdrager werd uitgevoerd door Beeldende Kunst & Openbare Ruimte (een programma van het CBK Rotterdam) en mede mogelijk gemaakt door Steinweg.

----------

Deel: ' Burgemeester Aboutaleb onthult De Lastdrager '


Lees ook