Gemeente Achtkarspelen


Nieuwsberichten

18-02-2003
Eerste kievitsei

Burgemeester L.J. Lyklema roept de vinder van het eerste kievitsei in de gemeente Achtkarspelen op om het legsel hem te komen aanbieden. De vinder van het eerste kievitsei krijgt een oorkonde en een cadeaubon ter waarde van 25,--. Er gelden wel een aantal voorwaarden waaraan de vinder en het ei moeten voldoen:


· Het ei is gevonden in de gemeente Achtkarspelen.
· De vinder is in het bezit van een aaisikerskaart of een nazorgpas (deze verplichting geldt niet voor personen die het eerste kievitsei op hun eigen grond vinden).

· Het ei mag niet geraapt zijn in een beschermd gebied / reservaat.
· De eigenaar van de grond moet toestemming verlenen op zijn / haar grond te zoeken.

De burgemeester heeft de plicht het ei eerst te lotteren. Hij stelt dan vast of het ei vers en onbebroed is. Is dat het geval en voldoet de vinder aan de voorwaarden, dan wordt hij / zij erkend als officiële vinder van het eerste kievitsei in Achtkarspelen.

Aanmelding
De degene die denkt het eerste kievitsei te hebben gevonden, moet zo snel mogelijk contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de burgemeester (0511 - 548147). De gemeente controleert vervolgens of het mogelijk om het eerste kievitsei in de provincie gaat. Is dat het geval, dan kan de vinder het aanbieden aan de Commissaris van de Koningin van Fryslân. Als het eerste ei aan de Commissaris wordt aangeboden, geldt de volgende vondst als eerste kievitsei van onze gemeente.

Buiten kantooruren
De gemeente is alleen bereikbaar op werkdagen van 08.15 tot 17.00 uur voor de melding van het eerste kievitsei. Wordt het ei 's avonds of in het weekeinde gevonden dan moet de vinder dat melden bij een bestuurslid van één van de vogelwachten in de gemeente. Deze kan dan naam, tijdstip en vindplaats noteren. Vervolgens moet de vinder de eerstvolgende werkdag om 08.15 uur (telefonisch) contact opnemen met het bestuurssecretariaat. Mocht zich de eerstvolgende werkdag meer dan één vinder melden, dan kan de gemeente via de notitie van de vogelwacht controleren wie in aanmerking komt als eerste vinder.

Deel: ' Burgemeester Achtkarspelen wil eerste kievitsei '
Lees ook