Gemeente Amsterdam


Gesprek met gewraakte Nova-moskeeën levert verschillende visies op

Johanneke Helmers

Burgemeester Cohen had donderdag 20 juni gesprekken met de moskeeën die een belangrijke rol speelden in de gewraakte Nova-uitzending over extremistische preken. Opvallend is dat de lezing van beide moskeeën nogal verschilt. El Twaheed meldt dat de woorden uit de context zijn gehaald en dat zij vóór de uitzending een reactie hadden willen geven. Arrahmane deelt echter mee afstand te nemen van de preek en heeft dit de betreffende imam ook meegedeeld. De gesprekspartners kwamen vrijdag 21 juni samen met de pers om verslag te doen van de gesprekken.

Er ontstond nogal wat commotie na een uitzending van het televisieprogramma Nova, waarin opnames werden afgespeeld van islamitische diensten. In sommige van de opgenomen diensten werd extremistische taal gebruikt. Thema's waren onder andere het verheerlijken van het martelaarsschap en het slaan van vrouwen.

Het gaat om de El Twaheed moskee in stadsdeel Oud-West en de Arrahmanemoskee in Oud Zuid. Van Arrahmane waren de heren Alanwar en Gaffar aanwezig en El Twaheed werd vertegenwoordigd door de heer Zaari.

El Twaheed moskee
De heer Zaari van de El Twaheed moskee verklaart dat de moskee het betreurt hoe de moskee in Nova werd geportretteerd. Zij herkennen zich niet in het beeld dat daarbij naar voren kwam. 'De teksten waren uit hun context gehaald waardoor niet de hele boodschap overkwam. Je moet de hele preek lezen om die goed te begrijpen', aldus Zaari. 'Bovendien, als je de hele preek hoort blijkt 80% te bestaan uit hele leuke dingen en is het maar 20% dat in uw ogen minder leuk is. Maar dat is een stukje geloof.'
Volgens Zaari waren de teksten niet haatdragend. 'Er werden geen beroepsgroepen of persoenen genoemd. Het was heel algemeen. Wij vinden ook dat je vrouwen goed moet behandelen. Als er een corrigerend tikje wordt uitgedeeld is het natuurlijk een beetje laat. Je kunt het beter met praten oplossen. Het is ook een stukje bescherming voor de vrouw.'

Arrahmane moskee
De lezing van de Arrahmane moskee is heel anders. Zij betreuren de woorden van de imam en benadrukken dat zij direct na de preek te kennen hebben gegeven dat zij het niet eens waren met zijn preek. 'Maar deze imam is niet bij ons in dienst en wij nemen afstand van zijn woorden', legt de heer Gaffar uit. 'Hij heeft zijn spijt betuigt', voegt de heer Alanwar toe.
Toch wil Gaffar nog even kwijt dat hij het onrechtmatig vindt dat Nova op een stiekeme manier zijn moskee betrad. 'In een moskee wordt gebeden, daar moet je niet opnames maken zonder het te zeggen. Dat is gemeen.'

Cohen
'Voor mij is altijd de context van belang, maar corrigerende tikken mogen in onze rechtsstaat niet. Ik vind het vooral belangrijk dat de beide moskeeën hebben aangegeven binnen onze rechtsorde te willen opereren. Dat is dan ook de taak van de moskee. Zolang er door het openbaar ministerie wordt gekeken of er sprake is van strafbare feiten ligt er voor mij geen taak. Er zal tussen de stadsdeelbesturen en de moskeeën wel meer overleg moeten komen en mogelijkerwijs zal ik daar ook een rol in spelen.

^


-

© gemeente Amsterdam - 21-06-2002

Deel: ' Burgemeester Cohen had prettig gesprek met imams in Amsterdam '
Lees ook