Gemeente Eindhoven


Persbericht: 8 april 1999, no. 23.

Bestrijding overlast

Burgemeester sluit Malibu op Leenderweg 98

Op last van de burgemeester moet café Malibu aan de Leenderweg 98 voor een periode van drie maanden sluiten. Zijn besluit is genomen naar aanleiding van de vele klachten van overlast, de aanwezigheid van en handel in verdovende middelen en het gedogen van deze handel in het café. De sluiting zou aanvankelijk per 6 april moeten plaats hebben; er is echter een voorlopige voorziening van de rechter is gevraagd. De voorgenomen sluiting is opgeschort tot na de uitspraak van de rechter.

Café Malibu ligt in het integrale veiligheidsgebied (Bloemenbuurt) waarvoor het beleid in 1995 is vastgesteld om het aantal cafés en aanverwante bedrijven te beperken en zelfs terug te dringen. Bovendien geldt in dit gebied de Leefmilieu- verordening Stratum binnen de ring (1998). Deze verordening schrijft een stringente uitvoering van het beleid voor horecabedrijven voor. In de gemeentelijke nota Sluitingsbeleid coffeeshops (1992) is café Malibu niet opgenomen als coffeeshop. Verzoeken van de eigenaar om een coffeeshop te mogen openen zijn afgewezen. Het aantal coffeeshops is gemaximaliseerd op 15 stuks; dit aantal is bereikt.

Straatnamen Meerhoven

Het college heeft voor fase 1. van de wijk Zandrijk in het plan Meerhoven de volgende straatnamen vastgesteld:
Zandschuit, lopende van Zandstraat naar Zondgolf; Zandpad, lopende van Zandschuit naar Zandstrand; Zanddreef, lopende van Zandkasteel naar Zandgolf.

Het beloop van een aantal straten is gewijzigd: Zandoever, lopende van Zandschuit naar Zandschuit; Zandgolf, lopende van Zanddreef naar Zandschuit; Zandkrab, lopende van Zandschuit naar Zandschelp; Zandtong, lopende van Zandschuit naar Zandpad; Zandvis, lopende van Zandschuit naar Zandpad; Zandbaars, lopende van Zandschuit naar Zandreiger; Zandhaai, lopende van Zandschuit naar Zanddreef; Zandstrand, lopende van Zanddreef naar Zandhagedis; Zandreiger, lopende van Zandkasteel naar Zandvis; Zandpluvier, lopende van Zandkasteel naar Zandhaai; Zandkasteel, lopende van Zandschuit naar Zanddreef; Zandbloem, lopende van Zandstrand naar Zandpad; Zandhoen, lopende van Zandvliegje naar Zandstrand; Zandvliegje, lopende van Zandpad naar Zandhagedis; Zandkever, lopende van Zandvliegje naar Zandstrand; Zandhagedis, lopende van Zandgolf naar Zandstrand.

Situatietekening


Zoekwoorden:

Deel: ' Burgemeester Eindhoven sluit café Malibu wegens overlast '




Lees ook