Gemeente Nieuwegein

Burgemeester en wethouder naar Rundu
Op 20 augustus vertrekken burgemeester De Vos en wethouder Lubbinge naar Rundu, de Namibische partnerstad van Nieuwegein, voor een 10-daags werkbezoek. Aansluitend aan het bestuurlijke werkbezoek zal er ook een ambtelijke delegatie afreizen naar Rundu voor de formulering van een gemeentelijk samenwerkingsproject. Ook zal de werkgroep Rundu via een afgevaardigde vertegenwoordigd zijn in de Nieuwegeinse delegatie. Samen met de stedenbandgroep in Rundu zullen lopende projecten worden besproken en plannen worden gemaakt voor de toekomst.

Naar aanleiding van de evaluatie van de stedenbandrelatie met Rundu werd in maart jl. door de gemeenteraad vastgesteld dat in 2001 een samenwerkingsovereenkomst opgesteld moest worden met het gemeentebestuur van Rundu, waarin doelstellingen en prioriteiten worden geformuleerd voor de stedenbandrelatie. Daarnaast werd vastgesteld dat de gemeentelijke samenwerking zich moest concentreren op 1 a 2 centrale projecten, gericht op kennisoverdracht. Om uitvoering te geven aan dit besluit vindt eind augustus - begin september een werkbezoek plaats.

Het werkbezoek kent meerdere doelstellingen:
§ Hoofddoel van het bezoek is de precieze vaststelling en uitwerking voor het centrale samenwerkingsproject. Het gemeentebestuur van Rundu heeft ondersteuning gevraagd bij de kennisontwikkeling ten bate van een nieuwe afdeling stadsontwikkeling. De Nieuwegeinse delegatie zal ter plekke de ondersteuningsvraag verder onderzoeken, zodat vastgesteld kan worden op welke wijze geassisteerd kan worden vanuit Nieuwegein.
§ Daarnaast zal een algemene introductie plaatsvinden van burgemeester De Vos en wethouder Lubbinge in Rundu. Zij zullen met collega-bestuurders in Rundu afspraken maken over de inhoud van de stedenbandrelatie, resulterend in een samenwerkingsovereenkomst voor de komende jaren.
§ Tot slot zal de opbrengst van de actie Steun Scholen Rundu symbolisch worden overhandigd aan de Pamwe Trust, de Namibisch-Zweedse organisatie die de scholenbouw in Rundu zal begeleiden. Wethouder Lubbinge, voorzitter van de actie, zal ter plekke afspraken maken over de afhandeling en verantwoording van de fondsenoverdracht.Invoerdatum 11-7-2001


Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

Zoekwoorden:

Deel: ' Burgemeester en wethouder Nieuwegein naar Rundu '
Lees ook