Gemeente Rotterdam

Burgemeester en wethouder spreken op symposium

Burgemeester Ivo Opstelten opent vrijdag 21 september om 9.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis het symposium Projectonderzoek Maas. Wethouder Els Kuijper (onder meer Milieu) houdt een toespraak over de ontwikkelingen van POM sinds de start in 1992 en over de voortgang in de toekomst. Zij overhandigt de eerste exemplaren van de evaluatie van acht jaar POM aan mevrouw J.M. de Vries, staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat.
Rotterdam is voor zijn drinkwatervoorziening afhankelijk van de Maas. Het Project Onderzoek Maas is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam, Waterbedrijf Europoort en Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch. Doelstelling van het project is een zodanige verbetering van de kwaliteit van de Maas te bereiken, dat met slechts eenvoudige zuiveringsmethoden goed drinkwater kan worden bereid. Daarnaast streeft POM door een verbetering van de Maaswaterkwaliteit naar schonere waterbodems en wil POM dat schade aan de ecologie, de natuurontwikkeling en de recreatieve functie van de Maas wordt voorkomen. Inmiddels heeft POM vijf convenanten gesloten met lozers van vervuilende stoffen en hebben zich 21 partners bij het project aangesloten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Burgemeester en wethouder Rotterdam spreken op symposium '
Lees ook