Gemeente Haarlem

sector Publieksdienst

Persbericht

Burgemeester past horecasanctiebeleid toe na tweetal overtredingen

Burgemeester Pop heeft besloten horecabedrijf "'t Gezellige Zitje", gevestigd aan de Spiegelstraat 7, een sanctie op te leggen, omdat het café binnen een halfjaar tweemaal de bij de ontheffing sluitingstijd behorende voorschriften heeft overtreden.

De sanctie is dat de ontheffing sluitingstijden voor een periode van 3 dagen (donderdag 26 juli t/m zaterdag 28 juli 2001) wordt ingetrokken.

Dit betekent dat "'t Gezellige Zitje" op donderdag(nacht) 26 juli om 00.30 uur sluit in plaats van 02.00 uur en op vrijdag(nacht) 26 juli en zaterdag(nacht) 27 juli om 01.00uur sluit in plaats van 04.00uur.

Om de woonfunctie en horeca in onze stad op goede wijze naast elkaar te laten bestaan kent de gemeente Haarlem een horecasanctiebeleid. Dit beleid is er vooral op gericht de overlast die de horeca kan veroorzaken te beperken. Dit beleid wordt onder meer gekenmerkt door een heldere regelgeving en een snelle reactie op klachten van omwonenden bij overlast. Bij overtredingen krijgen horeca-ondernemingen eerst een waarschuwing. Pas bij herhaling binnen een halfjaar volgt een (bestuurlijke) sanctie.

De overtredingen die geleid hebben tot de opgelegde sanctie zijn verstoringen van de openbare orde (geluidsoverlast) in de vroege zaterdagochtend 3 maart 2001 en op vrijdagavond 29 juni 2001.

Deel: ' Burgemeester Haarlem past horecasanctiebeleid toe '
Lees ook